KONGSBERG INNOVASJON TILBYR ET HELHETLIG INNOVASJONSSAMARBEID
FRA IDÉ TIL UTVIKLING OG KOMMERSIALISERING