TECHMAKERS

Et intensivt akseleratorprogram hvor vi kobler oppstartsbedrifter med kunder, industri, investorer og forretningsutviklingskompetanse