KONGSBERG INNOVASJONS INVESTERINGSPORTEFØLJE

Inngå langsiktig partnerskap med Kongsberg Innovasjon – Få tilgang til unik kompetanse og bli en del av Norges fremste industrimiljø