OFFENTLIG FINANSIERING

Kompetansebygging og bistand til søknadsskriving til det offentlige virkemiddelapparatet