Siden 2006 har NCE SE hatt status som en global kompetanseklynge nå er virksomheten en integrert del av Kongsberg Innovasjon