Tag Archive for: Oslofjordfondet

Tekno-utvikling med mennesket i fokus

Nytt forskningsprosjekt setter menneskets behov i sentrum for…