Tag Archive for: Forprosjekt

Omstilling: Får støtte til grønne industriprosjekter

Av 400 forprosjekt-søknader på støtteordningen Grønn Plattform,…