Søk om finansiering

Kongsberg Innovasjon tilbyr tidligfase finansiering gjennom vårt pre-såkornfond. Gi oss dine detaljer nedenfor og vi vil invitere deg til et første møte.
Er dere basert i Norge?
Forretningsområde:
Accepted file types: jpg, png, pdf, pptx, Max. file size: 128 MB.
Personvern(Required)