Nytt scaleup-program skal akselerere digital transformasjon

I november 2020 ble Handelshøyskolen BI deleier i Kongsberg Innovasjon og akademisk partner innen skalering og internasjonal vekst. I samarbeid med BI etablerte Kongsberg Innovasjon et nytt tjenesteområde for å hjelpe norske teknologiselskaper å lykkes med global skalering. Nå lanseres, GlobalScaleX, som er det første av flere program og prosjekter i den nye satsningen.

Inge Jan Henjesand, rektor på Handelshøyskolen BI

GlobalScaleX skal hjelpe teknologiselskaper fra hele Norden med å akselerere digital transformasjon og realisere internasjonale vekstambisjoner. Det fellesnordiske programmet ledes av Nordic Innovation og er utviklet av Handelshøyskolen BI og Aalto University i samarbeid med Nordea Startup & Growth og Department of Trade and Investment (UK).

– GlobalScaleX-programmet bygger på vår erfaring fra eksisterende scaleup-programmer og industrisamarbeid med innovasjonsklynger som GCE Ocean Tech, Norway Health Tech og Kongsberg Innovasjon. Dette er en spennende mulighet for bedrifter til å utvikle strategier og nettverk for å skalere sin virksomhet globalt. Vi gleder oss til å utvide vår programportefølje i samarbeid med nye internasjonale partnere, sier Inge Jan Henjesand, rektor på Handelshøyskolen BI.

Vil gjøre Norden ledende

GlobalScaleX er en del av Nordic Scalers Program 2021 og er støttet av Innovasjon Norge og Stiftelsen Teknologiformidling. Ambisjonen er å gjøre Norden til en ledende region, ikke bare for startups, men også for vekstselskaper i skaleringsfasen.

Einar Eilertsen, COO i Kongsberg Innovasjon

– Gjennom vår satsning på skalering og programmer som GlobalScaleX skal vi mobilisere kunnskap og ferdigheter fra de fremste fagmiljøene på skalering, innovasjon og teknologi. Dette vil åpne muligheter for sterkere innovasjon, med økt potensial for suksess, sier Einar Eilertsen, Chief Operating Officer i Kongsberg Innovasjon.

– Vi inngikk partnerskap med Handelshøyskolen BI for å styrke vår evne til å skape vekst i mellomstore industri- og teknologibedrifter. Vi ser allerede at nettverket, kompetansen og erfaringen til BI er et verdifullt bidrag, legger Eilertsen til.

GlobalScaleX gir utvalgte selskaper skreddersydde rammeverk og oppfølging fra bransjeeksperter, akademia og investorer. Et overordnet mål er å forbedre selskaper og norsk økonomi for fremtiden ved å skape nye arbeidsplasser i eksportorienterte kunnskapsnæringer.

Store vekstmuligheter

GlobalScaleX består av seks moduler, selskapsspesifikke mentorordninger og en demo-dag, som gjør det mulig for bedrifter å presentere sin forretningsidé til lokale og internasjonale investorer.

– Med hjelp fra eksperter, mentorer, gründere og investorer, muliggjør dette programmet at bedrifter er i stand til å oppnå vekst i et akselerert tempo som kan være vanskelig å oppnå andre steder, sier Per Ingvar Olsen, professor ved Handelshøyskolen BI.

Temaer for modulene inkluderer hvordan digitalisering muliggjør disruptiv innovasjon i bransjer og hvordan bedrifter kan fange muligheter gjennom det digital teknologi kan tilby.

Overvinne skaleringsbarrierer

Norden har et rekordhøyt antall vekstbedrifter, men ifølge studier er det bare 0,4 % av disse bedriftene som lykkes med skalering.

Hoa Le Nguyen, Head of Scaling Programs

– Gjennom GlobalScaleX sørger vi for at bedriftene som deltar overvinner skalerings-barrierene. Programmet har fokus på strategiutvikling for internasjonal ekspansjon, forskningsbaserte verktøy for skalering og erfaringsutveksling fra mentorer og eksperter med «track record», sier Hoa Le Nguyen, Head of Scaling Programs i Kongsberg Innovasjon og Handelshøyskolen BI.

– Programmet er spesielt designet for selskaper som har en digital forretningsmodell og som har unike utfordringer knyttet til «rapid growth.» Selskaper som søker seg til GlobalScaleX bør ha en årlig inntekt på minst 2 millioner kroner euro, være minst 10 ansatte og ha årlige veksttall på minst 20 % de siste tre årene, legger Nguyen til.

Les mer om programmet hos Handelshøyskolen BI og Nordic Innovation.

For mer info og påmelding, kontakt:

Hoa Le Nguyen, Head of Scaling Programs
Mobil: +47 464 10 847
E-post: hoa.l.nguyen@bi.no


Om Nordic Scalers GlobalScaleX:
  • GlobalScaleX er et 3-måneders modulbasert program for raskt voksende teknologiselskaper som ønsker internasjonal vekst.
  • Med hjelp fra eksperter, mentorer, gründere og investorer tilbyr GlobalScaleX læring og verktøy som fokuserer på utfordringene som skaleringsbedrifter står overfor.
  • Programmet er co-designet med Aalto University Executive Education Ltd (Finland), Nordea Startup & Growth og Department of Trade and Investment (UK).