Test og kompetansesenter

Innsikt

Ansvarlig organisasjon: Kongsberg Klyngen AS

Prosjektleder: Ole B. Hoen, Leder, Industrielt innovasjonssenter

Om prosjektet

Bakgrunn:

Behovet for en felles arena med fokus på testing, utvikling og kompetanseheving, ble allerede fremmet i 2019 i forbindelse med utviklingen av Industripilot Kongsberg og Industri 4.0. En rekke aktører fra industri og næringsliv til kommune, universitet og fagskole i Kongsberg var med på denne etableringen med mål om å sikre eksisterende arbeidsplasser, utvikle ny kompetanse samt bidra til å omstille norsk industri.

Kongsbergindustrien deltar aktivt med flere aktører fra forskjellige bransjer, og har siden sommeren gjennomført flere workshops for å legge til rette for en etablering av senteret. Flere av bedriftene i Kongsberg samarbeider i en arbeidsgruppe med Fagskolen Viken og USN for å identifisere og konkretisere hva senteret skal fokusere på, og hva senteret skal inneholde av fasiliteter, utstyr og ressurser.

Mål:

Det pågår i dag en global omstilling knyttet til økt bærekraft, sirkulærøkonomi og ressurseffektivisering. Vi snakker om «det grønne skiftet» som vil føre til store endringer i måten vi lever på og måten produkter, teknologi og industri utvikles. Målet med prosjektet, er å utvikle en felles arena for samhandling slik at vi sammen kan levere på den utviklingshastigheten som kreves.

Nyheter

Åpner opp for nytenkning med bruk av geodata

Hvordan kan stordata benyttes til å beregne risikoen for flom…

Unikt forskningsmiljø etablerer seg på Kongsberg

SINTEF som er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter…

Fremtidsvisjon: «Norwegian Data Innovation Hub» 2032

En fremtidsvisjon basert på HSEIF-prosjektet -Human Systems…

Partnere

 

Kontaktperson

Ole B. Hoen

Leder, Industrielt innovasjonssenter

Telefon // +47 924 12 797
E-post // ole.hoen@k-i.no