Test og kompetansesenter

Innsikt

Ansvarlig organisasjon: Kongsberg Klyngen AS

Prosjektleder: Ole B. Hoen, Leder, Industrielt innovasjonssenter

Om prosjektet

Bakgrunn:

Behovet for en felles arena med fokus på testing, utvikling og kompetanseheving, ble allerede fremmet i 2019 i forbindelse med utviklingen av Industripilot Kongsberg og Industri 4.0. En rekke aktører fra industri og næringsliv til kommune, universitet og fagskole i Kongsberg var med på denne etableringen med mål om å sikre eksisterende arbeidsplasser, utvikle ny kompetanse samt bidra til å omstille norsk industri.

Kongsbergindustrien deltar aktivt med flere aktører fra forskjellige bransjer, og har siden sommeren gjennomført flere workshops for å legge til rette for en etablering av senteret. Flere av bedriftene i Kongsberg samarbeider i en arbeidsgruppe med Fagskolen Viken og USN for å identifisere og konkretisere hva senteret skal fokusere på, og hva senteret skal inneholde av fasiliteter, utstyr og ressurser.

Mål:

Det pågår i dag en global omstilling knyttet til økt bærekraft, sirkulærøkonomi og ressurseffektivisering. Vi snakker om «det grønne skiftet» som vil føre til store endringer i måten vi lever på og måten produkter, teknologi og industri utvikles. Målet med prosjektet, er å utvikle en felles arena for samhandling slik at vi sammen kan levere på den utviklingshastigheten som kreves.

Nyheter

EMN tas opp i Arenaprogrammet

Dette utløser en 20 millioners satsning til utvikling av næringsklynge…

Partnere

 

Kontaktperson

Ole B. Hoen

Leder, Industrielt innovasjonssenter

Telefon // +47 924 12 797
E-post // ole.hoen@k-i.no