Samarbeider om utvikling av systemer for autonome transportløsninger på land og til vanns

SAMS Norway er en klynge som fokuserer på utvikling av autonome mobilitets- og transportløsninger på land og til vanns. Klyngen skal bidra til at norske bedrifter lykkes internasjonalt med nye autonome mobilitetsløsninger. SAMS Norway har ARENA-klynge status og Kongsberg Innovasjon er en av medlemsbedriftene i klyngen. 

Les mer på sams-norway.no