Pre-såkorn fond

Om fondet

Kongsberg Innovasjon har etablert et pre-såkornfond som investerer i norske deep-tech startups innen maritim teknologi, fornybar teknologi og industriell digitalisering. Fondet kombinerer tidligfase investering med kompetansebistand innen forretningsutvikling og industriekspertise fra vårt omfattende nettverk. Vi støtter selskapene vi investerer i, gjennom flere faser, fra teknologiutvikling til markedslansering og vekst.

Investeringsfokus

Kongsberg Innovasjon tilbyr et fond som er designet for å hjelpe deep-tech startups raskere til markedet gjennom kapital og kompetansebistand. Vi investerer vanligvis mellom 1-2 millioner kroner i den første aksjerunden. Vårt investeringsfokus er på norske deep-tech startups innen; maritim teknologi, fornybar teknologi og industriell digitalisering.

Vi tror på et aktivt eierskap og kombinerer derfor våre investeringer med forretningsutvikling og industriekspertise fra våre partnere. Vårt industrinettverk består av ledende høyteknologiske bedrifter som opererer i mange bransjer.

Investeringskriterier

Vi ser etter gründere og deep-tech startups som:

  • Utvikler transformativ teknologi for industrielle problemer
  • Har et globalt vekstpotensial
  • Leverer på FNs bærekraftsmål
  • Har en klar og tydelig definert forretningsmodell i tillegg til markedsplan
  • Utvikler en innovativ teknologi med IP
  • Har et sterkt og ambisiøst team som kan vise til gode resultater
  • Bidrar til verdiskaping i Norge
  • Kan tiltrekke co-investorer
  • Vil ha utbytte av ekspertisen som tilbys av Kongsberg Innovasjon og våre industripartnere
  • Kan vise til en tydelig exit-strategi

Industripartnere