Human Systems Engineering Innovation Framework

H-SEIF

Innsikt

Partnere: Kongsberg Defense and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket, Semcon, USN, Sporveien og Kongsberg Innovasjon

Prosjektledelse: Semcon og forskningsansvarlig, Kristin Falk fra USN

Prosjektleder: Kristina Hesjedal Schnell, Project Manager, Semcon Norge, mailto:Kristina.Schnell@semcon.com, +47 92055333

Finansiering:  14 MNOK

Varighet: 2020 – 2024

Om H-SEIF

H-SEIF er et samarbeidsrammeverk som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker.

H-SEIF rammeverket er et sett med samarbeidsverktøy og metoder med grunnlag i fagfeltene systems engineering, systemarkitektur, systemorientert design og deltakende design, og med hensikt å forbedre radikalt, banebrytende og disruptive innovasjoner.

Denne fasen, fase 2 av Human Systems Engineering Innovation Framework (H-SEIF 2) vil skape et samarbeidsrammeverk som styrker effektiv systemutvikling, spesielt rettet mot å lage datastøttede tidlige beslutninger.

Dette prosjektet vil utvide samarbeidsrammeverket og åpne opp muligheten for å kunne ta riktige beslutninger på et tidligere tidspunkt. Det skal skje ved å få tak i usagt informasjon og tilgjengeliggjøre denne til nyttig kunnskap tidlig i systemutviklingen. Prosjektet vil oppdatere eksisterende rammeverk med det siste innen simuleringer, digitale tvillinger, dataanalyse og Big data-løsninger.

H-SEIF sitt hovedmål er å vise verden hvordan vi kan høste verdi fra Big data og digitalisering gjennom menneskelig systemutvikling. I tillegg har prosjektet mål om å:

 • Øke graden av innovasjon hos partnerbedriftene gjennom å ta inn menneskelige behov tidlig i prosessen når systemene designes
 • Vise at man oppnår bedre resultater når forskere samhandler med industripartnere for å løse relevante utfordringer
 • Skape stolthet og kjennskap om prosjektet hos alle partnere og målgrupper
 • Vise regionen at akademia og næringsliv jobber mot et felles mål som skal gi norsk næringsliv avgjørende konkurransefortrinn (relevant forskning)
 • Skape mer kunnskap og nye måter å bruke Big data på
 • Bruke Big data i bedriftssammenheng
 • Endrer businessmodeller ved bruk av Big data

Formidling og konvertering av Big data kan være en av nøklene for å ta en ledende internasjonal posisjon innen system utvikling.

Prosjektpartnerne Kongsberg Defense and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket, Semcon og Kongsberg Innovasjon jobber sammen for å:

 • Benytte rammeverket til å utvikle nye innovasjonsmuligheter
 • Levere levedyktige og attraktive produkter og tjenester til både eksisterende og nye markeder nasjonalt og internasjonalt
 • Vise frem mulighetene nasjonalt og internasjonalt
 • Følge med på sine kunder og deres etterspørsel etter datadrevet metodikk

Følge med på kundens adferd og ønske om innovasjonssamarbeid i tidlig fase.

Nyheter

Nytt og fremtidsrettet studium: Batterifagskolen tilbyr utdannelse for framtidens industriarbeidere!

Rektor Fagskolen i Viken Eirik Hågensen Batterifagskolen…

Satser millioner på batteriselskap

Jarle Gjøsæther, CEO Nordic Batteries, Svein-Olav Torø, administrerende…

Kvalitetssikrer fremtidens komplekse systemer gjennom H-SEIF

Kongsberg Defence & Aerospace - Land Systems (DLS) med…

Partnere

 

Kontaktperson

Tina Edvardsen

Kommunikasjonsleder, Kongsberg Klyngen

Telefon // +47 992 24 252
E-post // tina.edvardsen@k-i.no