Human Systems Engineering Innovation Framework

H-SEIF

Innsikt

Partnere: Kongsberg Defense and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket, Semcon, USN, Sporveien og Kongsberg Innovasjon

Prosjektledelse: Semcon og forskningsansvarlig, Kristin Falk fra USN

Prosjektleder: Kristina Hesjedal Schnell, Project Manager, Semcon Norge, mailto:Kristina.Schnell@semcon.com, +47 92055333

Finansiering:  14 MNOK

Varighet: 2020 – 2024

Om H-SEIF

H-SEIF er et samarbeidsrammeverk som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker.

H-SEIF rammeverket er et sett med samarbeidsverktøy og metoder med grunnlag i fagfeltene systems engineering, systemarkitektur, systemorientert design og deltakende design, og med hensikt å forbedre radikalt, banebrytende og disruptive innovasjoner.

Denne fasen, fase 2 av Human Systems Engineering Innovation Framework (H-SEIF 2) vil skape et samarbeidsrammeverk som styrker effektiv systemutvikling, spesielt rettet mot å lage datastøttede tidlige beslutninger.

Dette prosjektet vil utvide samarbeidsrammeverket og åpne opp muligheten for å kunne ta riktige beslutninger på et tidligere tidspunkt. Det skal skje ved å få tak i usagt informasjon og tilgjengeliggjøre denne til nyttig kunnskap tidlig i systemutviklingen. Prosjektet vil oppdatere eksisterende rammeverk med det siste innen simuleringer, digitale tvillinger, dataanalyse og Big data-løsninger.

H-SEIF sitt hovedmål er å vise verden hvordan vi kan høste verdi fra Big data og digitalisering gjennom menneskelig systemutvikling. I tillegg har prosjektet mål om å:

 • Øke graden av innovasjon hos partnerbedriftene gjennom å ta inn menneskelige behov tidlig i prosessen når systemene designes
 • Vise at man oppnår bedre resultater når forskere samhandler med industripartnere for å løse relevante utfordringer
 • Skape stolthet og kjennskap om prosjektet hos alle partnere og målgrupper
 • Vise regionen at akademia og næringsliv jobber mot et felles mål som skal gi norsk næringsliv avgjørende konkurransefortrinn (relevant forskning)
 • Skape mer kunnskap og nye måter å bruke Big data på
 • Bruke Big data i bedriftssammenheng
 • Endrer businessmodeller ved bruk av Big data

Formidling og konvertering av Big data kan være en av nøklene for å ta en ledende internasjonal posisjon innen system utvikling.

Prosjektpartnerne Kongsberg Defense and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket, Semcon og Kongsberg Innovasjon jobber sammen for å:

 • Benytte rammeverket til å utvikle nye innovasjonsmuligheter
 • Levere levedyktige og attraktive produkter og tjenester til både eksisterende og nye markeder nasjonalt og internasjonalt
 • Vise frem mulighetene nasjonalt og internasjonalt
 • Følge med på sine kunder og deres etterspørsel etter datadrevet metodikk

Følge med på kundens adferd og ønske om innovasjonssamarbeid i tidlig fase.

Nyheter

Ny styreleder tar over roret hos Kongsberg Innovasjon

Styrets medlemmer fra venstre: Jon Johansen, Caroline Svae,…

Skaper ny teknologi en bedre verden?

F.v.: Daniel Izadifar, Peter Due, Lars Lyshaug, Svein-Olav Torø,…

Digital transformasjon

Økende kompleksitet og tempo setter nye krav til digital transformasjon. Digital transformasjon er både en prosess, en stor endring, og et redesign av virksomheten på alle nivå i alle ledd. For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning er det ofte ikke tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. I stedet må vi tenke nytt og løse våre samfunnsoppdrag på nye måter.

Partnere

 

Kontaktperson

Tina Edvardsen

Kommunikasjonsleder, Kongsberg Klyngen

Telefon // +47 992 24 252
E-post // tina.edvardsen@k-i.no