CFO Startup Academy

Bygg CFO-ferdigheter i ditt selskap

Om programmet

Sammen med BDO og Tequity klyngen, tilbyr Kongsberg Innovasjon et utdanningsprogram som fokuserer på å bygge CFO-ferdigheter (Chief Financial Officer skills) hos teknologibaserte startups og tidligfase scaleups. Gjennom utdanningsprogrammet tilbyr vi ekspertise innen finansielle ferdigheter og nettverk som vil styrke selskapene som deltar i programmet og deres CFO-kompetanse.

Påmelding

Neste kurs: 2023
Deltakeravgift: 1000 kroner (dekker møtelokaler og bevertning)

Hva ser vi etter?

Vi ser etter ambisiøse teknologibaserte startups og tidligfase scaleups som ønsker å bygge de nødvendige ferdighetene og nettverket de trenger for å finansiere fremtidig vekst. For å delta i programmet må deltakende selskaper møte våre kriterier. Selskapet:

  • Utvikler/tilbyr en teknisk løsning på et industrielt problem
  • Har et globalt vekstpotensial
  • Utvikler/tilbyr en bærekraftig løsning

Programmet leveres av

 

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr et intensivkurs med dyktige forelesere fra Kongsberg Innovasjon, BDO, SANDS, Innovasjon Norge, venturekapital investorer og industrielle investorer. Kurset vil fokusere på blant annet:

  • Skatt og lov
  • Regnskapsføring
  • Investortrening (pitching)
  • Tidligfase finansiering
  • Venture-finansiering / privat kapital
  • Industriell-exit
  • Offentlig finansiering

Hvorfor CFO?

CFO-ferdigheter er spesielt viktig for startups og tidligfase scaleups for å strukturere selskapene mot lønnsomhet og suksess. Det å bygge CFO-kompetanse internt vil bidra til å styrke selskapene og sørge for at de er økonomisk rigget for fremtidig vekst. Gjennom CFO Startup Academy-programmet gir vi selskaper kunnskap og ferdigheter innen CFO-rollen, dette vil bidra til å gjøre selskapene bedre rustet for fremtiden.

Kontaktperson

Mats Hagland

Programansvarlig, CFO Startup Academy

Telefon // +47  905 89 626
E-post // mats.hagland@k-i.no