Norwegian Battery Packing Network

Batteriverdikjede

Innsikt

Ansvarlig organisasjon: Kongsberg Klyngen AS

Prosjektdeltakere: Zero Emission Maritime, Nordic Batteries, Intek Engineering, Siemens Digital, TechnipFMC, Kongsberg Defence & Aerospace, Semcon, Kongsberg Terotech, Brødrene Aa, Moen Marine, Kongsberg Maritime, Beyonder, Freyr, Institutt for Energiteknikk, SINTEF, Universitetet i Sør-Øst Norge, Manufacturing Technology – Norwegian Catapult Centre, Kongsberg Innovasjon

Prosjektperiode: 2022-2024

Type: Grønn plattform – Bedriftsprosjekt

Offentlig finansiering: 70 mill. Kroner

Totalkostnad prosjekt: 135 mill. Kroner

Finansiert av: Innovasjon Norge, Norsk Katapult, Forskningsrådet og SIVA

Om BATNET

Bakgrunn:

Norsk industri har alle muligheter for å ta internasjonale posisjoner og bli konkurransedyktige på produksjon i det grønne skiftet ved å ta i bruk Industri 4.0 teknologi

Mål:

  • Sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, og gjennom det sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet nasjonalt.
  • Resultater og effekter:
  • Etablere en fullskala infrastruktur for å pilotere og demonstrere automatisk produksjon og resirkulering av komplekse batterisystemer
  • Utvikle state-of-the art batteripakker for det maritime marked
  • Dokumentere lønnsomhet for norsk batteripakkeproduksjon og overføre ny kompetanse til annen industri

Nyheter

Systems Engineering-forskere hedret med pris

Doktorgradsstudent Haytham Ali, professor Gerrit Muller…

Skal etablere tverrfaglig konsortium for kvalifisering av grønn produksjon

Foto kredit: Ingvald Torblå, Odda Technology Kongsberg Klyngen…

Mottar støtte til digitalt simulatorsenter

Kongsberg Klyngen sammen med klyngepartnerne USN, Semcon,…

Prosjektdeltakere

 

Kontaktperson

Lars Lyshaug

Leder, Klyngeprosjekter

Telefon // +47 901 40 286
E-post // lars.lyshaug@k-i.no

© Kopirett 2023 Kongsberg Innovasjon - Personvern