Norwegian Battery Packing Network

Batteriverdikjede

Innsikt

Ansvarlig organisasjon: Kongsberg Klyngen AS

Prosjektdeltakere: Zero Emission Maritime, Nordic Batteries, Intek Engineering, Siemens Digital, TechnipFMC, Kongsberg Defence & Aerospace, Semcon, Kongsberg Terotech, Brødrene Aa, Moen Marine, Kongsberg Maritime, Beyonder, Freyr, Institutt for Energiteknikk, SINTEF, Universitetet i Sør-Øst Norge, Manufacturing Technology – Norwegian Catapult Centre, Kongsberg Innovasjon

Prosjektperiode: 2022-2024

Type: Grønn plattform – Bedriftsprosjekt

Offentlig finansiering: 70 mill. Kroner

Totalkostnad prosjekt: 135 mill. Kroner

Finansiert av: Innovasjon Norge, Norsk Katapult, Forskningsrådet og SIVA

Om BATNET

Bakgrunn:

Norsk industri har alle muligheter for å ta internasjonale posisjoner og bli konkurransedyktige på produksjon i det grønne skiftet ved å ta i bruk Industri 4.0 teknologi

Mål:

  • Sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, og gjennom det sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet nasjonalt.
  • Resultater og effekter:
  • Etablere en fullskala infrastruktur for å pilotere og demonstrere automatisk produksjon og resirkulering av komplekse batterisystemer
  • Utvikle state-of-the art batteripakker for det maritime marked
  • Dokumentere lønnsomhet for norsk batteripakkeproduksjon og overføre ny kompetanse til annen industri

Nyheter

Digital transformasjon

Økende kompleksitet og tempo setter nye krav til digital transformasjon. Digital transformasjon er både en prosess, en stor endring, og et redesign av virksomheten på alle nivå i alle ledd. For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning er det ofte ikke tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. I stedet må vi tenke nytt og løse våre samfunnsoppdrag på nye måter.

Mange norske bedrifter tror de arbeider digitalt

Ole B. Hoen, leder Kongsberg Klyngen Norske industribedrifter…

Hvordan lykkes som gründer?

Startup og stordata Det er i dag mangel på rammeverk som…

Prosjektdeltakere

 

Kontaktperson

Lars Lyshaug

Leder, Klyngeprosjekter

Telefon // +47 901 40 286
E-post // lars.lyshaug@k-i.no

© Kopirett 2023 Kongsberg Innovasjon - Personvern