Sammen kan vi gjøre så mye

Hvem vi er og hva vi gjør

Kongsberg Innovasjon er en industribasert rådgiver, investor og et innovasjonsselskap som opererer over hele Norge. Vi støtter ambisiøse gründere, oppstartsselskaper og veletablerte selskaper som deler vår lidenskap for vekst, innovasjon og skalerbare forretningsidéer.

Vi bidrar til økt innovasjon og vekst gjennom bruk av vårt omfattende nettverk av eksperter fra ledende høyteknologisk-industri. Vårt mål er å veilede våre kunder gjennom en effektiv innovasjonsprosess og åpne nye muligheter for vekstbedrifter.

Filosofi og idé

Kongsberg Innovasjon ble etablert i 2003 for å bidra til utvikling og vekst av nye og eksisterende teknologiselskaper. Gjennom vårt tette samarbeid med våre eiere, høyteknologisk-industri og andre samarbeidsparter skal vi sørge for at idéer, selskaper og innovasjonsprosjekter akselererer. Vi er bindeleddet mellom gründere, oppstartsselskaper, SMBer, akademia og industrien. Vi tror at samarbeid skaper en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Når du samarbeider om ny teknologi og henter inn kompetanse fra andre områder, kan det skape sterkere innovasjon og et økt potensiale for suksess. Vi tror at innovasjon i samarbeid skaper langsiktig verdiskaping, kompetanseheving og økt konkurranseevne.

Vårt team

Svein-Olav Torø

Daglig leder

Mats Hagland

Leder for Startup programmer

Ole B. Hoen

Klyngeleder, Kongsberg Klyngen

Fredrik Aronsen

Prosjekt- og forretningsutvikler

Lars Lyshaug

Leder, Klyngeprosjekter

Ottar Sundheim

Prosjekt- og forretningsutvikler

Åsmund Bjørnstad

Prosjekt- og forretningsutvikler

Tina Edvardsen

Kommunikasjonsleder, Kongsberg Klyngen

Peter Due

Sr. Prosjekt- og forretningsutvikler

Hanna Bergan

Kommunikasjonsmedarbeider, Startup

Daniel Izadifar

Prosjektleder, Kongsberg Klyngen

Torkil Bjørnson

Prosjektleder

Audun Trætteberg

Prosjekt- og forretningsutvikler

Helene Hagen

Prosjekt- og forretningsutvikler