Søker startups til ny runde med akselerator-suksessen KongsbergHOW

Har du en teknisk løsning på et industrielt problem? Bli med på KongsbergHOW!

KongsbergHOW er et akseleratorprogram der teknologibaserte startups møter industriledere og mentorer for å dele erfaringer og diskutere vanskelige strategiske beslutninger. I vårt program får du en arena som tar opp viktige strategiske diskusjoner, hjelp til å forstå dine kunder, erfaringsutveksling fra gründere og innspill fra toppledere som har lykkes med å bygge internasjonale industrisuksesser.

Programmet har oppstart 20. september, det vil være 7 samlinger fordelt over tre måneder. Vi har med oss industrieiere og partnere som blant annet Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Semcon, BDO Norge og Sands advokatfirma.

Vi ser etter teknologibaserte oppstartsselskaper med globalt vekstpotensial. Søknader evalueres fortløpende.

Strategiske veivalg

Det er få andre steder enn Kongsberg man besitter så bred erfaring i å bygge ny internasjonal industri. Gjennom KongsbergHOW får deltakerne sparringspartnere, industrimentorer og unik kunnskap som skal bidra med økt selskapsverdi.

– Å lykkes med innovasjon er svært krevende. Oppstartsselskaper står ovenfor en rekke dilemmaer og må ta mange vanskelige valg uten å ha full oversikt, sier Ottar Sundheim som er forretningsutvikler hos Kongsberg Innovasjon og programansvarlig for KongsbergHOW.

– Det å ha med seg industriledere som har lykkes med å bygge store internasjonale industrisuksesser og har kjent de strategiske dilemmaene på kroppen er helt essensielt. Gjennom KongsbergHOW vil de gi oppstartsselskapene innspill med basis i egne erfaringer, legger Sundheim til.

Dette sier noen av alumni-bedriftene

Hittil har over 30 teknologibaserte vekstbedrifter deltatt i programmet. En av dem er Blue Lice som utvikler teknologi som skal fjerne lakselus før den setter seg på laksen.

– Den hjelpen vi har fått gjennom KongsbergHOW har vært en uvurderlig nytte for oss, både med tanke på det å utvikle selskapet og når det kommer til å sikre at vi tar de rette valgene for å vokse videre med vår teknologi, sier Karoline Sjødal Olsen, administrerende direktør i Blue Lice.

Blue Lice var en av åtte tech-startups som deltok i KongsbergHOW i 2020. I etterkant av programmet har selskapet inngått et videre samarbeid med Kongsberg Innovasjon hvor de får bistand innen forretningsutvikling.

En annen bedrift som tidligere har deltatt er Wheel.me, en oppstartsbedrift som utvikler autonome hjul for enklere transport av varer, vegger og objekter.

– Gjennom KongsbergHOW har wheel.me fått verdifull innsikt fra erfarne industriledere med internasjonal industrikompetanse. Vår deltakelse førte også til at vi fikk med oss Walter Qvam som styreleder, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen. Qvam var med som mentor i programmet, sier Atle Timenes, CEO i Wheel.me.

Wheel.me har som mål å bli verdensledende på innendørs mobilitet. Selskapet har hentet kapital fra flere norske investorer og sikret seg internasjonale kunder. I slutten av 2021 ble selskapet priset til 620 millioner kroner.

I 2018 deltok Kongsberg Ferrotech i KongsbergHOW. Selskapet utvikler undervannsroboter for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av installasjoner på havbunnen.

– Kongsberg Innovasjon er en viktig innovasjonspartner for oss og har vært essensiell i arbeidet med å bygge vår bedrift. Vår deltakelse i KongsbergHOW ga oss ny kunnskap, strategiske innspill og en viktig arena for sparring med både mentorer, industriledere og andre teknologibaserte tidligfaseselskap, sier Christopher Carlsen, CEO i Kongsberg Ferrotech.

Det Kongsbergbaserte selskapet er i dag inne i en kommersialiseringsfase og har startet leveranser til markedet i Sørøst-Asia.

Mentorer og industriledere

Deltakerne i KongsbergHOW får unik mentoring fra industriledere som har lang erfaring i det å bygge store internasjonale industrisuksesser. Hver runde av programmet har med fire industriledere.

Mentorer og industriledere som benyttes av KongsbergHOW:

  • Jan Erik Korssjøen, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen
  • Kjerstin Kleyne Braaten, SVP Aquaculture i Aker Solutions
  • Hans-Peter Havdal, direktør i Semcon Norge
  • Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen
  • Maria Fernanda Souto, SVP Group Strategy i Danfoss
  • Tore Halvorsen, tidligere senior VP i TechnipFMC
  • John A. Johansen, tidligere direktør for teknologi og innovasjon i Precision Subsea
  • Per Ingvar Olsen, professor (strategi og entreprenørskap) Handelshøyskolen BI

KongsbergHOW benytter ulike foredragsholdere i løpet av samlingene, blant annet fra BDO Norge og advokatfirmaet SANDS.

Vil du vite mer?

Ottar Sundheim, programansvarlig KongsbergHOW
E-post: ottar.sundheim@k-i.no
Mobil: +47 924 12 424