Siva og Viken støtter Kongsberg Innovasjon i nytt inkubatorprogram for å utvikle bærekraftige industrielle teknologiselskaper

Deler av startup-teamet til Kongsberg Innovasjon. Foto: Kongsberg Innovasjon.

En viktig milepæl som vil komme teknologi-gründere til gode

Viken Fylkeskommune har fattet vedtak om å ta opp Kongsberg Innovasjon i Sivas nasjonale inkubatorprogram for 2023 – 2032. Kongsberg Innovasjon får med dette 4 millioner kroner i årlig tilskudd fordelt over ti år som gir gründere hjelp på til sammen 40 millioner kroner. Nå kan flere teknologi-gründere få hjelp til å lykkes med å rigge sitt selskap for vekst og skalering.

I praksis betyr dette at vi kan fortsette å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter ved å tilby forretningsutvikling og kommersialiseringsbistand til en subsidiert kostand.

Svein-Olav Torø,
daglig leder i Kongsberg Innovasjon

– Dette er en viktig milepæl for oss. Med et sterkt team, industrielle eiere i ryggen, internasjonalt samarbeid gjennom DeepTech Alliance, eget presåkorn fond og sentrale virkemidler er vi nå bedre rustet enn noen gang til å hjelpe enda flere gründer-bedrifter med vekst, utvikling og skalering, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Den 7 beste inkubatoren i Norge

Kongsberg Innovasjon bistår gründer-bedrifter innen industriell høyteknologi i hele Norge. Et samarbeid med Kongsberg Innovasjon gir tilgang på et unikt industrinettverk, kompetanse innen forretningsutvikling og teknologiekspertise i tillegg til kapital. Alt som gir større sannsynlighet for å lykkes som teknologi-gründer. Les mer her.

Av 89 søkere er Kongsberg Innovasjon valgt ut som en av de beste inkubatorene i Norge

Åsmund Lunnan Bjørnstad,
leder for Startup i Kongsberg Innovasjon

– Av 89 søkere er Kongsberg Innovasjon valgt ut som en av de beste inkubatorene i Norge. Det finnes mange gode miljøer i landet som tar frem nye B2B/B2C SaaS og tjenesteselskaper, men vi ser at det er et stort gap på miljøer og investorer som fokuserer på ny industriell teknologi. Denne sektoren vil være ekstremt viktig i tiden fremover da det er kun fysiske løsninger som virkelig kan løse klimaproblemer vi står ovenfor. Vi ser frem til å jobbe videre med dette da vi har troen på at det er en sektor hvor Norge kan ta en sterk posisjon og styrke norsk eksport som igjen generere flere arbeidsplasser, sier Åsmund Lunnan Bjørnstad, leder for Startup i Kongsberg Innovasjon.

Forsterket innsats på innovasjon

Siva har gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogrammer skapt en nasjonal struktur av næringshager og inkubatorer. De som blir del av denne blir såkalte Siva-partnere, og drar nytte av topp kompetanse, utstyr, læring og kunnskapsdeling, uansett hvor i landet de holder til. Programmene bidrar til at bedriftene raskere når sine forretningsmessige ambisjoner. En sterk struktur og sterke enkeltoperatører er avgjørende for at Norge skal nå vedtatte mål knyttet til bærekraft, klima og eksport. Sivas ordninger finansieres gjennom statsbudsjettet.

– Regjeringen vil forsterke innsatsen for vekst og utvikling i norsk industri og øvrig næringsliv, blant annet gjennom sterke innovasjonsselskaper i alle fylker. Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer er sentrale virkemidler for å legge til rette for vekst, omstilling og eksport for tusenvis av bedrifter i hele Norge, sier kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).


Om Kongsberg Innovasjon

  • Kongsberg Innovasjon er en industribasert inkubator, investor og en klynge som opererer over hele Norge. Selskapet bistår norske teknologibaserte vekstbedrifter og tilbyr et unik industrisamarbeid der etablert industri bidrar med teknologiekspertise for å sikre en rask selskapsutvikling. 
  • De siste årene har Kongsberg Innovasjon fått en sterk posisjon i det industrielle miljøet; både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg Innovasjon er tett knyttet opp mot de fremste innovasjonsmiljøene i Europa, noe som bidrar til skalering av norsk teknologi og industri.
  • Kongsberg Innovasjon eiers av Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Equinor, Kongsberg Automotive, Siemens Energy, Semcon, KIWA, Handelshøyskolen BI, Vardar og SIVA.