Partnerskap med et av Norges ledende advokatfirmaer

F.v. Einar Eilertsen – leder for startups og scaleups i Kongsberg Innovasjon og Andreas Fuglesang – advokat og partner i SANDS.

Kongsberg Innovasjon inngår partnerskap med advokatfirmaet SANDS. Oppstarts- og vekstbedrifter knyttet til Kongsberg Innovasjon får dermed tilgang på verdifull forretningsjuridisk rådgivning fra en aktør med en unik posisjon i det norske innovasjonsmiljøet.

SANDS er et landsdekkende forretningsjuridisk advokatfirma med ledende juridiske fagmiljø innen teknologi og innovasjon. Advokatfirmaet har nærmere 200 medarbeidere fordelt på syv kontorer i landets største byer, og opererer innen en rekke juridiske områder som er relevante for tidligfaseselskaper og vekstbedrifter.

– SANDS har forretningsjuridisk spisskompetanse og dybdeerfaring med rådgivning mot teknologibaserte oppstarts- og vekstbedrifter. Partnerskapet med SANDS vil gi selskaper knyttet til oss et unikt tilbud fra juridiske eksperter helt fra idéstadiet og videre i selskapets livsløp, sier Einar Eilertsen, leder for startups og scaleups i Kongsberg Innovasjon.

– SANDS har et tett samarbeid med en rekke inkubatorer og innovasjonsmiljøer og jobber blant annet med StartupLab, Aleap, VIS Innovasjon, Kjeller Innovasjon og Norinnova. De har fått gode skussmål, derfor falt valget vårt på dem, legger Eilertsen til.

Juridisk hjelp til teknologibedrifter

– Vi gleder oss veldig til å starte dette samarbeidet. Det er både spennende og givende å være en liten del av fremveksten av nye norske bedrifter, innenfor næring som blir viktig for Norge frem i tid. Juridisk rådgivning i en tidlig fase er viktig for å sikre at selskapene utvikler seg på best mulig måte, forteller Andreas Fuglesang, advokat og partner i SANDS.

Juridiske problemstillinger vil alltid oppstå i mange ulike sammenhenger når man bygger en teknologibedrift. Det kan være avgjørende å få tilgang på god rådgivning i forbindelse med f.eks. kontrakter, aksjonæravtaler, arbeidsforhold, teknologioverføring, lisensiering, beskyttelse av immaterielle rettigheter, kundevilkår (T&C), GDPR, insentivordninger, skatte- og avgiftsmessige forhold, innhenting av kapital og forhandlinger om kjøp, salg og fusjon.

Når man bygger bedrift møter man ofte nye utfordringer. Gjennom vårt partnerskap vil bedrifter knyttet til Kongsberg Innovasjon kunne trekke på vår spisskompetanse med rabatt på all juridisk rådgivning og få tilgang til sentrale juridiske dokumentmaler, sier Fuglesang.

– Med juridisk bistand i ryggen kan selskapene knyttet til Kongsberg Innovasjon føle seg trygge på at deres interesser blir ivaretatt og at de kan bruke energien på utvikling av løsninger, produkter og tjenester, legger Fuglesang til.

SANDS bistår teknologiselskaper gjennom hele livssyklusen fra startup-fasen gjennom vekstfasen og frem til salg eller børsnotering. Advokatfirmaet ønsker å bidra til å bygge norske teknologiselskap. Les mer om hvordan SANDS bistår teknologibedrifter her.

Tett på inkubatormiljøet

Kongsberg Innovasjon tilbyr en rekke rådgivningstjenester og ulike programmer, og investerer i teknologibaserte oppstarts- og vekstbedrifter. SANDS vil være juridisk leverandør både inn mot inkubatorbedrifter tilknyttet Kongsberg Innovasjon og inn i programmer som kjøres i regi av Kongsberg Innovasjon.

– Oppstarts- og vekstbedrifter som er medlemmer i vår inkubator har mulighet til å benytte seg av juridiske eksperter fra SANDS ved behov. I tillegg vil vi benytte SANDS inn i våre program som for eksempel KongsbergHOW og CFO Startup Academy, sier Eilertsen.

– I vårt eget inkubatormiljø her på Kongsberg vil en eller flere advokater fra SANDS vil være fysisk til stede i perioder. Denne nærheten vil gi inkubatorselskapene rask og god tilgang på bistand og sparring innen juridiske spørsmål som teknologiselskapene kommer ut for.

Internasjonalt nettverk

Flere av selskapene som er knyttet til Kongsberg Innovasjon har markedet sitt utenfor Norge. SANDS er medlem i det ledende internasjonale advokatnettverket Interlex, som har representanter i alle jurisdiksjoner.

– Flere av teknologiselskapene vi jobber for bruker dette nettverket når de skal lansere internasjonalt, etablere seg ute eller hente kapital, gjerne med SANDS som prosjektledere, forteller Fuglesang.

– Vi har også etablert en svært tett relasjon til et advokatfirma i Palo Alto som er ledende på teknologi i Silicon Valley, som er relevant for mange. Dette for å sikre at våre klienter får rask oppfølging fra noen av bransjens aller fremste advokater, understreker han.


Vil du vite mer?

Einar Eilertsen, leder for startups og scaleups
E-post: einar.andre.eilertsen@k-i.no
Mobil: +47 450 49 740