Avtale om nytt innovasjonsprogram ble i dag signert. F.V. Grete Hals fra Stiftelsen Teknologiformidling, Svein Olav Torø fra Kongsberg Innovasjon, Ingrid Gjerdene fra Stiftelsen Teknologiformidling og Berit Synnøve Slagnes fra Kongsberg Innovasjon.

Innovasjonsløft er et nytt program som skal bidra til økt vekst og konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter

I dag ble det klart at Kongsberg Innovasjon skal lede et nytt program for ambisiøse små og mellomstore bedrifter (SMBer). Programmet, som har fått navnet Innovasjonsløft, støttes med tilskudd fra Stiftelsen Teknologiformidling og skal sikre fornyelse, økt lønnsomhet og vekst for over 70 SMBer. Bedriftene tar med seg egne utviklingsprosjekt som de skal jobbe med.

– Vi i Stiftelsen Teknologiformidling er svært glade for å annonsere at vi har fått på plass en avtale med Kongsberg Innovasjon. Kongsberg er langt fremme med innovasjonsarbeid knyttet til ny teknologi, og kan spille på kunnskapen lokalt, derfor er det spennende å etablere Innovasjonsløft akkurat her, sier Ingrid Gjerdene, daglig leder i Stiftelsen Teknologiformidling.

Skal styrke hver enkelt bedrift

Innovasjonsløft skal legge til rette for implementering av muliggjørende teknologier, hjelp til konkrete teknologiske løsninger og tiltak som fremmer økt konkurransekraft. Bedriftene som deltar i programmet får kompetansetilførsel og verktøy som styrker hver enkelt bedrift.  Dette gjøres gjennom casebasert undervisning og faglig coaching fra erfarne ressurser fra industrimiljøet på Kongsberg og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

– Innovasjonsløft er et program for ambisiøse SMBer som trenger bistand til videre drift og vekst. Ved å gjennomføre gapsanalyser vil vi sikre at hver bedrift får målrettet undervisning, veiledning og verktøy til å videreutvikle bedriften, og dermed bedre kunne nå sitt potensial. Det legges til rette for konkrete tiltak med fokus på resultat, forteller Berit Synnøve Slagnes, inkubatorleder i Kongsberg Innovasjon.

– Vi skal altså bistå bedriftene i å identifisere nye løsninger og teknologi som gir de økt konkurransekraft. Det kan handle om kommersialisering av nye produkter, tilgang på nye markeder, eller nye arbeidsmåter, legger Slagnes til.

Er du en bedrift som vil delta?

Fra 1. februar i år inviteres 12 små og mellomstore bedrifter til første runde av Innovasjonsløft.

– Vår ambisjon i første fase er å rekruttere inn 12 bedrifter som har ambisjon om å sette i gang prosjekter og tiltak for økt vekst. Programmet er per i dag satt opp til å gå i tre faser over 3 år, og det er mulig for bedrifter å melde seg på til fase 2 eller fase 3 også, sier Slagnes.

Innovasjonsløft vil kjøres hos Kongsberg Innovasjon som holder til i Kongsberg Teknologipark. Programmet ledes av Berit Synnøve Slagnes og Per Olve Tobiassen.

Mer info og opptak

Mer informasjon om programmet får du ved lese mer her: Innovasjonsløft

eller ved å kontakte Berit S. Slagnes:

Mob. +47 97 54 55 14
E-post: berit.s.slagnes@k-i.no

FAKTA 

Dette er Innovasjonsløft:

  • Innovasjonsløft er en ny satsing som skal sikre konkurransekraft for ambisiøse bedrifter som trenger bistand på veien til videre vekst
  • Innovasjonsløft ledes av Kongsberg Innovasjon med tilskuddsstøtte fra Stiftelsen Teknologiformidling
  • Innovasjonsløft skal bidra til fornyelse, økt lønnsomhet og vekst for over 70 små og mellomstore bedrifter i en tre års periode
  • Bedriftene får tilgang på metoder, verktøy og kompetanse fra HSN og ledende bedrifter i industrimiljøet på Kongsberg