Økt etterspørsel har ført til stor aktivitet

Økt etterspørsel har ført til stor aktivitet. Foto: Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Vi i Kongsberg Innovasjon vil ønske alle våre kunder og samarbeidsparter en riktig god sommer og samtidig gi dere en kort status på alt som skjer hos oss til høsten.

Kongsberg Innovasjon har det siste halvannet året opplevd en økt etterspørsel etter våre tjenester. Mange bedrifter har hatt utfordringer knyttet til koronasituasjonen og behov for hjelp til å forstå hvordan de skal komme seg gjennom krisen. I tillegg har vi utvidet vårt tjenestetilbud og våre satsningsområder, noe som har bidratt til stor aktivitet hos oss.

– Hittil i 2021 har vi har opplevd en større rekkevidde med oppdrag fra hele landet. Vi har i dag et bredere spekter av tiltak og programmer enn tidligere og har derfor gitt rådgivning og støtte til flere bedrifter, forteller Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Høy aktivitet til høsten

Kongsberg Innovasjon vil fra høsten av styrke sin bistand til både teknologibaserte oppstartsselskap, vekstselskaper som er klare for global skalering og etablerte selskap som har behov for bistand til utvikling og omstilling. I tillegg vil vi fortsette å fasilitere aktivitetene til Kongsberg Klyngen og bidra inn i innovasjons- og omstillingsprosjekter som skaper verdi og konkurransekraft for medlemmene i klyngen.

Etter ferien vil flere program, industriprosjekter og et bredere spekter av tjenester som skal bidra til vekst, utvikling, omstilling og skalering ha oppstart. Vi kan spesielt nevne:

  • Styrking av innovasjonsøkosystemet gjennom etablering av nytt fond som skal sikre finansiering og vekst hos teknologibaserte oppstartsselskap
  • Akselerator programmer for startups og scaleups
    (KongsbergHOW, CFO Startup Academy, 100 Scaleups og GlobalScaleX)
  • Satsning på internasjonal skalering og hjelpe norske teknologibedrifter med å realisere internasjonale vekstambisjoner (i samarbeid med Handelshøyskolen BI og DeepTech Alliance)
  • Industripilot Kongsberg – et prosjekt i Kongsberg Klyngen som handler om økt konkurransekraft og langsiktig bærekraft for norsk industri. Gjennom ulike kompetansehevingstiltak og strategiske utviklingsprosjekter skal vi sikre omstilling til industri 4.0.
  • Ny grønn industri – et av de viktigste satsningsområdene i Kongsbergs industriplan. Her jobber industrien sammen innen energisystemer og batteriindustri.

Vi ser frem til å jobbe med mange spennende bedrifter og prosjekter etter ferien. God sommer fra alle oss i Kongsberg Innovasjon!