Norsk innovasjon kan redde liv

Foto: FieldCam fra EOT.

Startupen EOT velger Kongsberg Innovasjon som innovasjonspartner

Teknologistartupen EOT, Endurance and Operations Technology, har inngått avtale med Kongsberg Innovasjon om kompetansebistand for raskere selskapsvekst. Kongsberg Innovasjon skal blant annet bidra med forretningsutvikling, nettverksbygging og teknologiekspertise. EOT blir med dette en del av Kongsberg Innovasjons porteføljeselskaper.

Et taktisk støtteverktøy for kritiske operasjoner

EOT, med Jo Jørgen Stordal som grunnlegger og gründer, har utviklet et hjelmkamera med et displaysystem som gir brukeren mulighet til å motta instruksjoner og veiledning i sanntid. Dermed kan en fagperson, eller ekspert nå bistå brukeren fra hvor som helst i verden uten å måtte bruke tid og ressurser på å reise dit i egen person. På denne måten flytter løsningen kompetansen dit den trengs, uten å flytte selve personen.

Systemet er spesialutviklet slik at det kan benyttes som et taktisk støtteverktøy for forsvars-, politi- og beredskapsoperasjoner. Hjelmkameraet og displaysystemet gir mulighet for både lyd, video og grafikk.  

– FieldCam, som produktet heter, er et hjelmkamera med displayfunksjoner som er spesialutviklet for kritiske operasjoner. Teknologien kan sammenlignes med HoloLens og Google Glasses, men er utviklet på en annen måte for et marked med andre behov og sikkerhetshensyn som må tas, forteller Jo Jørgen Stordal, CEO og grunnlegger av EOT.

FieldCam er et hjelmkamera med displayfunksjoner som er spesialutviklet for kritiske operasjoner

Jo Jørgen Stordal, CEO i EOT

Stordal selv, har lang forsvarserfaring og har deltatt i internasjonale operasjoner både i Kosovo og Afghanistan. I de senere år har han ledet og drevet med utvikling av produkter innenfor augumented reality, virtual reality og sensorikk. Med seg på laget har han blant annet Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for beredskapstroppen i politiets antiterror styrke, og tyske David Faller som er tidligere spesialsoldat.

Testet produktet på en stridsvogn

I mars 2023 testet selskapet FieldCam-teknologien på en Leopard 1 stridsvogn. Formålet var å kvalitetssikre og verifisere løsningen. Det ble lagt inn en feil i det tekniske systemet på stridsvognen. For å detektere og reparere feilen ble FieldCam benyttet. Problemet med stridsvognen ble løst på fire minutter ved å benytte FieldCam som verktøy.

Se film fra Forsvarets Forum her:


Sparer tid og kostnader

EOT ble etablert i 2023 og skal nå i gang med videre utvikling og testing av FieldCam. Løsningen er kryptert og selskapet har i dag hovedmarked i Tyskland. Støtteverktøyet skal bidra til å spare tid i kritiske operasjoner og sikre at fagpersoner og eksperter kan hjelpe og instruere sitt mannskap i sanntid uavhengig av lokasjon.

– EOT-teamet med sitt FieldCam er en meget spennende tidligfasebedrift, med et globalt vekstpotensial. Behovet for løsningen er voksende, og interessen har allerede meldt seg i markedet. Vi ser frem til å bistå selskapet med vekst og rask akselerasjon, sier Peter Due, senior forretningsutvikler i Kongsberg Innovasjon.

Les mer om hvordan vi bistår startups her