Kvalitetssikrer fremtidens komplekse systemer gjennom H-SEIF

Kongsberg Defence & Aerospace – Land Systems (DLS) med i forskningsprosjektet

H-SEIF er et forskningsprosjekt hvor flere bedrifter og akademia sammen forsker på hvordan man med støtte fra Big Data og digitalisering kan ta riktige beslutninger på et tidligere tidspunkt. Prosjektet er en videreføring av et tidligere prosjekt. H-SEIF = «Harvesting value from Big data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework».

H-SEIF2 går over drøye tre år (2020-2023) og har en total ramme på 30 MNOK, hvorav halvparten finansieres av Forskningsrådet. Resten finansieres av deltagende bedrifter, hovedsakelig som egeninnsats. Les mer om prosjektet her.

Kongsberg Defence & Aerospace sin divisjon- DLS ser på prosesser og metoder gjennom deltagelse i H-SEIF prosjektet for å optimalisere ytelsen til komplekse, dynamiske systemer som krever effektiv brukerinteraksjon.

Hvordan håndterer vi fremtidens komplekse systemer?

Hvordan kan vi sikre god situasjonsforståelse for operatøren når systemene våre blir stadig mer komplekse? Fremtidens våpenstasjon er ikke lenger ett enkelt system, men et sammensatt komplekst system bestående av flere operatører, flere våpenstasjoner og robotiserte kjøretøy med ulik grad av autonomi. Det er kritisk at vi tar inn over oss hvilken rolle situasjonsforståelse spiller når en operatør skal styre fremtidens systemer. Foreløpig resultat for DLS er en gjennomført masteroppgave i Systems Engineering ved USN. Denne er utført av Marcus Frølich i DLS.

Marcus Frølich, masterstudent, Systems Engineering, USN

Situasjonsforståelse handler om å observere, forstå og forutse hvordan en situasjon vil utvikle seg. Gjennom 2021 ble det jobbet med en masteroppgave i Systems Engineering for å vurdere hvordan DLS kan sørge for at produktene vi utvikler sikrer god situasjonsforståelse for operatøren. Godt Human-Machine Interface (HMI) er avgjørende for operatørens situasjonsforståelse. Gjennom analyse ble det klart at test av HMI er et område hvor DLS trenger forbedring.

For å vurdere kvaliteten på HMI ble måling av stress som en indikasjon på situasjonsforståelse utforsket. I kritiske situasjoner vil økt stressnivå ha negativ virkning på operatørens situasjonsforståelse. Dermed er det fornuftig å designe HMI som søker å redusere en operatørs stressnivå. Ulike metoder ble testet for å objektivt måle en operatørs stressnivå uten at det var for inngripende. De to metodene som viste seg å gi relativt gode stressmålinger var måling av pupillstørrelse ved bruk av briller for øyesporing og måling av svette med elektroder på to fingre, kjent som galvanic skin response.

For å jevnlig kunne teste HMI design i tidlig fase er vi i praksis avhengig av en simulator. CORE gir oss denne muligheten for PROTECTOR RWS. Som følge av fokuset på test, har HMI-teamet definert en rolle som HMI-design testutvikler. Med dette økte fokuset på situasjonsforståelse i våre produkter stiller vi sterkt i fremtidens marked med stadig mer komplekse systemer.