Inviterer til akselerasjon av ideer og oppstartsbedrifter

Kongsberg Innovasjon er én av partnerne bak programmet Techmakers

Programmet skal bidra til akselerasjon av ideer og oppstartsbedrifter innenfor olje-, gass og energibransjen. Oppstart er allerede 14. september.

Techmakers er et tremåneders intensivt program som skal akselerere forretningsutvikling og videre vekst i innovative oppstartsselskaper.

Det er Kjeller Innovasjon, Subsea Valley, BTO og Kongsberg Innovasjon som står bak programmet. Som industrielle partnere er Kongsberg Gruppen, FMC Technologies og Statoil sentrale. Programmet støttes også av Akershus fylkeskommune, Forskningsrådet og Siva.

Allerede 14. september er det oppstart, og bedrifter må søke om opptak innen 1. september. Utfyllende informasjon om programmet og søknadslink ligger tilgjengelig på nettsiden www.techmakers.no

Målgruppen for akseleratoren er oppstarts- og vekstselskaper innen olje-, gass- og energisektoren.

Vi ønsker at så mange som mulig søker, så skal vi gjøre en kvalifisert utvelgelse av bedriftene som får være med. Det er fem bedrifter som blir valgt ut til den første runden, sier daglig leder Svein-Olav Torø i Kongsberg Innovasjon.

Det vil bli lagt vekt på bedriftenes vekst- og lønnsomhetspotensiale i tillegg til unikheten og innovasjonsaspektet.

«Viljen til å satse er selvsagt også et viktig element,» sier Torø.

Teckmakers vil bidra med unik tilgang på ressurser innen forretningsutvikling, industrialisering og venturekapital gjennom de tre månedene programmet varer. Selskapene som deltar i akseleratoren vil også få tett oppfølging av erfarne mentorer underveis.

Kongsberg Innovasjons satsningsområde er tydelig definert mot nyskapning innenfor energibransjene. Derfor mener daglig leder Svein-Olav Torø at Techmakers er et helt riktig prosjekt å være engasjert i.

Vi ønsker å se på selskaper vi kan jobbe videre med – både de som kommer med i akseleratoren, og andre interessante søkere. Kongsberg Innovasjon er en industriell aktør som bidrar til å skape verdi i innovative oppstartsbedrifter ved å koble disse med ressurser fra etablerte virksomheter i teknologiindustrien, sier Svein-Olav Torø.