Hvordan lykkes som gründer?

Startup og stordata

Det er i dag mangel på rammeverk som kan hjelpe oppstartsbedrifter med å evaluere sine forretningsideer i markedssammenheng. Det er mye data som er tilgjengelig, men hvordan kan vi stole på data og være sikker på at det er de rette dataene vi vurdere og legger til grunn for om en idé er konkurransedyktig?

Kongsberg Innovasjon er en av til sammen 12 partner-selskaper som de siste to årene har deltatt i HSEIF prosjektet. Selskapet er både en industriinkubator og fasilitator av Kongsberg Klyngen.

H-SEIF Human Systems-Engineering Innovation Framework – er et forskningsprosjekt hvor flere bedrifter og akademia sammen forsker på metoder og prosesser for å utnytte data bedre som underlag for beslutninger. Prosjektets hovedmål er å styrke industripartnerne som deltar gjennom samskaping, testing og validering av prosesser og systemer som utnytter stordata.

Les mer om prosjektet her.

Foto: Ottar Sundheim

Etableringer av flere nye selskaper

De siste årene har det vært en betydelig vekst i antall startups i Norge. Dessverre er det ifølge SSB allikevel kun 27,6% av disse som overlever og lykkes med sin idè av ulike grunner. Det kan være mangel på kartlegging og markedsundersøkelser, og en helt avgjørende faktor; kapital. Norske investorer har en tendens til å støtte oppunder modne startups i vekst, enn å støtte selskaper i tidlig fase. Når investorer uteblir og startups ikke får drahjelp, fører dette ofte til at startups mislykkes med deres satsning.

Gjennom HSEIF-prosjektet fikk masterstudenten Saad Ahmed tilgang til å jobbe med startups tilknyttet inkubatoren.

Saad studerte hvilke typer data som er tilgjengelig og hvordan disse kunne struktureres og settes sammen på en måte som ville skape økt verdi for startup-selskapene i tidlig fase, sier Ottar Sundheim, Head of Accelerator & Business Developer hos Kongsberg Innovasjon.

Kartlegging av nye oppstartselskaper i tidlig fase

En helt konkret utfordring er hvordan man kan kartlegge og evaluere startups og forretningsideer så tidlig som mulig når man starter opp et nytt selskap. Gründere sliter med å finne frem riktig og troverdig data i evalueringsfasen som kan gi de tydeligere og raske svar på om deres idé er konkurransedyktig og bærekraftig. Masterstudenten Saad Ahmed fra USN har dykket inn i denne utfordringen hos Kongsberg Innovasjon og sett på hvordan noen av deres porteføljeselskaper gjør dette i dag.

Fire relevante startup selskaper har deltatt og svart på spørsmål som har bidratt til å kartlegge og sette sammen en modell som kan hjelpe til å evaluere startups både raskere og bedre fremover.

Det har vært veldig lærerikt å jobbe med startups og få mer innsikt i de forskjellige faser og hva de legger til grunn ved oppstart av et nytt selskap. Slik det er i dag, evalueres en idè gjennom intervjuer og bransjebesøk i kartleggingsfasen for å sjekke om produktet er relevant og klar for markedet, sier Ahmed.

En strukturert prosess?

Startups mangler en strukturert prosess for tidlig validering, og de har en tendens til å fokusere på utvikling av teknologi for å nå ut i markedet så raskt som mulig.  

Ahmed har i sin studieoppgave utviklet en brukerveiledning som følger smidige prinsipper som kan støtte startups i å ta i bruk data for tidlig validering.

Det er et hav av data som finnes der ute, og for å ikke drukne, har jeg tatt utgangspunkt i en metodikk fra Systems Engineering, sier Ahmed. Det er ingen hensikt i å bruke tilgjengelig data i denne sammenheng. I denne sammenheng er stordata tidkrevende og man bør heller begrense søket til definerte datatyper, sier han.

En konklusjon er at stordata fungerer som en støtte snarere enn en løsning for tidligfase startups. Dataene bør gjøres enklere og mer fleksible å ta i bruk gjennom forskjellige trinn og faser.

Utrolig givende å få muligheten til å følge og støtte Ahmed i prosessen med å kartlegge noen av våre porteføljebedrifter, sier Sundheim. Vi har lært mye og fått på plass et rammeverk og en veiledning som vi kan jobbe videre med. Dette vil ha stor verdi for videre evaluering av startup selskaper fremover, sier han.

SINTEF Best Master Thesis Awards

Ahmed sin masteroppgave har fått stor anerkjennelse og oppmerksomhet, noe som har resultert i SINTEF Best Master Thesis Awards for the Innovation and Technology Management Master fra Universitetet i Sørøst Norge.

Saad Ahmed og Thomas Brekke

Oppgaven hans og hans metodiske valg er veldig spennende. Han bidrar inn i et forskningsfelt som har høyt fokus, men lite forstått i hvordan bedrifter kan fatte beslutninger i en tidlig kritisk fase!

Thomas Brekke, Assosiate Professor, PhD Universitetet i Sørøst Norge

Vel fortjent, Ahmed! Det har vært veldig spennende å følge deg i studietiden her hos oss på USN. Masse lykke til videre på reisen og med doktorgraden på NTNU!

Gillian Warner-Søderholm, Professor & Head of Department Universitetet i Sørøst Norge

Veien videre for evaluering av startups

Modellen og rammeverket for evaluering er på plass, og det gjenstår å finne verktøy som kan støtte prosessene videre.

For å utvikle dette videre, har Kongsberg Innovasjon gjennom HSEIF prosjektet akkurat fått på plass en ny masterstudent. Studenten skal gå mer i dybden i modellen og definere verktøy som kan bistå de forskjellige prosessene.

HSEIF er en unik mulighet for oss å bygge kompetanse om hvordan ta i bruk stordata, sier Ottar Sundheim. Forhåpentligvis vil forskningsstudiet bidra til et rammeverk og prosedyrer som vi kan benytte når vi jobber med selskaper fremover, sier Sundheim.

Vi er veldig gla for å være med på prosjektet. Det har stor verdi for oss som selskap, sier han.

Flere publikasjoner fra prosjektet

Digitalt samarbeid med Sporveien

Kvalitetssikrer fremtidens komplekse systemer gjennom HSEIF

Åpner opp for nytenking ved bruk av geodata

—————————–

Partnere i prosjektet

Kongsberg Defence and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket, AHO, USN, Sporveien, Kongsberg Innovasjon og Semcon.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.