Henter 16 millioner til energisparende solfilm-teknologi

F.v. Elbruz Murat Baba (forsker i IFE), Erik Rønneberg (daglig leder i Sunphade), Jørgen Lundberg (daglig leder i IFE Invest) og Mats Hagland (forretningsutvikler i Kongsberg Innovasjon)

Kongsberg Innovasjons «deep-tech»-fond går inn som industriell eier i Sunphade. Solfilm-startupen sikrer 16 millioner i finansiering og får med seg flere industrielle investorer og Forskingsrådet på laget.

Sunphade har sammen med Institutt for energiteknikk (IFE), utviklet en selvjusterende solfilm for vindusflater som reduserer energiforbruket i bygg.

Energibruken i verdens bygningsmasse står for nesten 40 % av dagens globale CO2 utslipp. En av utfordringene er direkte varme skapt av sollys gjennom vindusflater. Sunphades dynamiske solfilm-teknologi reduserer varme generert i bygg fra sollys til en tiendedel av prisen sammenlignet med andre løsninger på markedet. Vi ser at denne teknologien har potensiale til å utgjøre en reell forskjell i dekarboniseringen av samfunnet og ser frem til å bidra som en aktiv industriell eier i Sunphade.

Svein-Olav Torø, daglig leder, Kongsberg Innovasjon

Sunphade sitt produkt kommer betimelig med viktige markedsdrivere.

Det EU-kommisjonen foreslår er blant annet å kreve nullutslippsbygg innen 2030, og det er anslått av World Green Building Council at alle bygg i verden må være karbonnøytrale innen 2050 om vi skal klare å holde global oppvarming under 2 grader.

Moderne solskjermingsteknologi som reduserer kjølebehovet, vil være en viktig del av løsningen på veien dit.

Rimeligere enn all annen dynamisk solavskjerming

Ifølge International Energy Agency (IEA) vil ikke dagens aircondition teknologi være energieffektivt nok til å dekke behovet for kjøling av bygg og samtidig nå 2-gradersmålet.

Bruken av dynamisk solskjerming vil derfor være en vesentlig del av løsningen på vei mot nullutslippsmålet for bygg innen 2050. Det totale adresserbare markedet for dette beregnes i 2022 til å være rundt 72,2 milliarder norske kroner.

Vår solfilm-teknologi er betydelig rimeligere enn all annen dynamisk solavskjerming og er svært enkel å montere både på gamle og i nye vinduer. Vi har utviklet en fotokromatisk film som ligger utenpå eller i selve vinduet og tilpasser seg mengden sollys den blir påført. Solfilmen mørkner når det er mye sol, og blir helt klart igjen når det blir mindre sol. På denne måten kan man oppnå effektiv solskjerming som både hindrer oppvarming innendørs og gjør det behagelig å oppholde seg i rommet, samt at den bevarer byggets estetikk ved å fjerne tradisjonelle persienner.

Erik Rønneberg, CEO, Sunphade
Erik Rønneberg, CEO, Sunphade

Institutt for energiteknikk (IFE) har i over to tiår forsket på materialteknologi knyttet til solenergi og har investert mer enn 40 millioner kroner i Sunphade sitt konsept. Forskningsrådet er blant aktørene som har bidratt med betydelige midler til utviklingen av produktet som Sunphade snart er klar med.

En spin-off fra materialforskningen

Sean Erik Foss leder avdelingen i IFE som jobber med materialer for solceller, og er svært fornøyd med å få industrielle investorer med på kommersialiseringen:

– Vi har jobbet med solfilm-teknologien siden 2011 som en spin-off fra materialforskningen vår knyttet til solceller. Mange har vært involvert og fulgt denne utviklingen over disse årene og vi har sett fram til å kunne kommersialisere teknologien. Nå er vi et stort steg videre mot dette målet og gleder oss til å ta fatt på neste fase med aktive investorer om bord, sier Foss.

Jørgen Lundberg, er daglig leder i IFE Invest, og jobber med strategiske investeringer i ny teknologi:

– Det er meget gledelig å få med nye investorer i Sunphade, som kan bidra med viktig kompetanse og brede nettverk for å lykkes med den videre oppskaleringen og kommersialiseringen av selskapet. IFE Invest ser frem til å fokusere på videreutvikling av teknologien sammen med de nye eierne, for å skape nye produkter i markedet, sier Lundberg.


Om Sunphade

Sunphade ble etablert i 2018 som en spin-off fra Institutt for Energiteknikk (IFE). Selskapet utvikler en selvjusterende solfilm-teknologi for vindusflater som reduserer varme generert fra sollys. Løsningen bidrar til energibesparelse for næringsbygg og har potensiale til å utgjøre en reell forskjell i dekarboniseringen av samfunnet.