Har utviklet verdens kraftigste lyskaster for droner

Lyskaster for droner. Foto: Tundra Drone.

Startupen Tundra Drone velger Kongsberg Innovasjon som innovasjonspartner

Teknologistartupen Tundra Drone har inngått avtale med Kongsberg Innovasjon om kompetansebistand for raskere utvikling og selskapsakselerasjon. Kongsberg Innovasjon skal blant annet bidra med forretningsutvikling, nettverksbygging og teknologiekspertise. Tundra Drone blir med dette en av Kongsberg Innovasjons porteføljeselskaper.

Drone-lys som beslutningsstøtte

Gründerne bak Tundra Drone, Tim Valio og Tor Erik Somby, har med utgangspunkt i Kautokeino utviklet tilbehør og ekstrautstyr til droner. Helt konkret er det snakk om en plattform for retningsstyrt utstyr til droner, der tilbehøret enkelt kobles av og på dronene. Den siste produktlanseringen er verdens kraftigste og første bevegelige lyskaster til verdens mest solgte drone. Utstyret er patentert og egner seg som operativt beslutningsstøtteverktøy.

– Det er et enormt marked for ekstra utstyr til droner i dag. Vi har spisset oss inn på markeder innenfor søk og redning, politioperasjoner, brannvesen og inspeksjoner. I dag er hovedmarkedet vårt i USA, men vi ønsker på sikt å nå et globalt marked. Vi er svært glade for å inngå partnerskap med Kongsberg Innovasjon og ser frem til å jobbe sammen om utvikling av nye produkter og SAAS-løsninger, sier Tor Erik Somby, CEO i Tundra Drone.

Det er et enormt marked for ekstra utstyr til droner i dag. Vi har spisset oss inn på markeder innenfor søk og redning, politioperasjoner, brannvesen og inspeksjoner.

Tor Erik Somby, CEO i Tundra Drone

Tundra Drone har i dag solgt ekstrautstyr til droner i 13 land. Hovedmarkedet i dag er USA, men gründerne har ambisjoner om å ta markeder i både Europa og Asia.

Fra å gjete rein til Silicon Valley

Tundra Drone startet opp som selskap for å levere droneutstyr for gjeting av rein, men reinen ble fort vant til droner. Selskapet gikk derfor i gang med å modifisere dronene og utviklet frittstående utstyr i form av lyd og lys som kunne kobles av og på dronene. Selskapet har deretter utviklet seg videre og skal i dag levere samme type utstyr inn mot helt andre marked.

– Det er et marked for lys, spesielt innenfor nødetater og kritisk infrastruktur, som ofte må gjennomføre operasjoner på natten. De kan ikke vente til dagen etter og trenger droner som fungerer som beslutningsstøtte både på dag og natt, sier Somby.

I tillegg til lyd- og lysutstyr ser Tundra Drone på utvikling av laserpekere, infrarødt lys, mikrofoner og sensorer. I mai skal selskapet til Silicon Valley sammen med TINC. TINC er et akseleratorprogram som samler lovende nordiske startups og kobler de med eksperter og mentorer som har hatt suksess med å bygge internasjonale teknologiselskap.

Utvikler og tester i Nord-Norge

Tundra Drone og deres produkter har et bredt spekter av bruksområder, men felles for de alle er at de er utviklet og testet for nordiske forhold og kaldt klima. Utstyret er derfor kvalitetssikret i verdens mest krevende klima, noe som er helt essensielt med tanke på markedene de skal benyttes i.

– Vi ser at utstyr for droner har et enormt potensial for å forbedre og effektivisere kritiske operasjoner. Det er sjeldent vi ser tidligfaseselskaper med så stor etterspørsel etter sin løsning, så det er tydelig at Tundra Drone har truffet med sine løsninger. Vi ser frem til å samarbeide og bistå selskapet på veien videre, sier Peter Due, senior forretningsutvikler i Kongsberg Innovasjon.

Les mer om hvordan vi bistår startups her