Har du en teknisk løsning på et industrielt problem?

Foto: Kongsberg Ferrotech.

Vi vet at det er tidkrevende å utvikle et nytt høyteknologisk selskap. Derfor er vi opptatt av å bidra med kompetanse og kapital som kan gi en raskere selskapsvekst. Mange trenger hjelp til hvordan man skal skalere opp ideen sin, forklarer Åsmund Lunnan Bjørnstad, fra Kongsberg Innovasjon.


Kongsberg Innovasjon er en industribasert rådgiver, investor og et innovasjonsselskap som opererer over hele Norge. Vi støtter ambisiøse gründere, oppstartsselskaper og veletablerte selskaper som har tekniske løsninger på industrielle problemer.


Fra idé til skalering

Har du en forretningside? Eller er du allerede godt i gang i arbeidet med å bygge din teknologibedrift? Kongsberg Innovasjon bistår både gründere som er på idéstadiet og gründere som har kommet et skritt videre på veien.

–Vi ser at mange gründere sitter på omfattende kompetanse og innsikt innen sine konkrete fagområder. Likevel er det slik at mange trenger ekstra bistand når det kommer til temaer som salg, kommersialisering, finansiering og videre strategi. Rett og slett hvordan man skal ta idéen sin videre, forteller Bjørnstad.

Vårt mål er at vi skal være en relevant og foretrukket partner for oppstarts-bedriftene vi samarbeider med. Et samarbeid med Kongsberg Innovasjon skal gi deg større sannsynlighet for å lykkes

Åsmund Bjørnstad, leder for Startup i Kongsberg Innovasjon.

–I løpet av et år bistår vi omtrent 50 oppstartsbedrifter og vurderer opp mot 300 ideer. Fra 2017 til nå har selskapene vi arbeider med hentet over 1 milliard fra investorer og virkemiddelapparatet, forklarer Bjørnstad.

Kongsberg Innovasjon er eid av blant annet Kongsberg Gruppen, Equinor, Siemens Energy og Vardar. Les mer om våre samarbeidspartnere og eierbedrifter her.

Kunnskap og kapital

I tillegg til forretningsutvikling og teknologiekspertise fra eierselskapene tilfører også Kongsberg Innovasjon kapital til norske DeepTech-startups.

–I 2021 opprettet vi også et eget fond som har som formål å investere i norske oppstartsselskaper innen maritim teknologi, fornybar teknologi og industriell digitalisering. Hensikten med fondet er å bidra med kompetanse, forretningsutvikling og ikke minst kapital inn mot oppstartsbedriftene vi samarbeider med, utdyper Bjørnstad.

Les mer om Kongsberg Innovasjon sitt fond her.


Internasjonalt økosystem

Kongsberg Innovasjon er en av ni Europeiske innovasjonsaktører som står bak DeepTech Alliance. Vår målsetting er å gi oppstartselskapene en rask akselerasjon ut i nye Europeiske markeder. DeepTech Alliance kobler deg til Europeiske industrigiganter, investorer og det ledende innovasjonsøkosystemet i Europa.

– DeepTech Alliance gir oppstartsselskaper som er klare for skalering, en unik mulighet til å møte ledende internasjonal industri gjennom industrispesifikke program og utvikle samarbeid og kundeforhold med disse selskapene, sier Bjørnstad.


Finn ut mer om Deep Tech Alliance i denne videoen:


Møt noen av våre startups

Kongsberg Ferrotech kom til Kongsberg Innovasjon i 2014 med en forretningsidé. Kongsberg Innovasjon etablerte selskapet sammen med gründer og har siden den tid vært en aktiv eier i oppstartsselskapet.

Kongsberg Innovasjon er en viktig partner for oss. De har vært en sentral bidragsyter i arbeidet med å bygge selskapet

Christopher Carlsen, CEO i Kongsberg Ferrotech

Kongsberg Ferrotech utvikler avanserte roboter designet for inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av undervannsinstallasjoner. Kongsberg Innovasjon har blant annet bidratt med forretningsutvikling, finansiering, teknologiekspertise og kommunikasjonsrådgivning.

Kongsberg Innovasjon har bidratt aktivt med å utvikle, finansiere og realisere våre mål på veien til å bli et børsnotert selskap

Camilla Nilsson, CEO i Kyoto Group

Kyoto Group utvikler løsninger for termisk energilagring. Kongsberg Innovasjon har hatt et aktivt eierskap i selskapet siden 2016 og har blant annet bidratt med forretningsutvikling, teknologiekspertise fra vårt industrielle nettverk og tidligfase finansiering.

Nysgjerrig? Les mer om hvordan vi hjelper deg med raskere selskapsvekst her.