Fremtidsvisjon: «Norwegian Data Innovation Hub» 2032

En fremtidsvisjon basert på HSEIF-prosjektet –
Human Systems Engineering Innovation Framework

Året er 2032, og ulike aktører fra nasjonal og global industri og offentlig sektor har tatt turen til Kongsberg for nok en konferanse arrangert av «Norwegian Data Innovation Hub».

Det er ikke tilfeldig at de møtes her. «Norwegian Data Innovation Hub» er en plattform for samarbeid i et innovasjonsøkosystem hvor partnerne er verdensledende på sine felt. Dette navet  fungerer som et knutepunkt for private og offentlige samarbeid, som ved hjelp av å bruke data på en smart måte, setter mennesker og planeten i fokus. Kloke beslutninger som bidrar til en bærekraftig omstilling, det vil si produkter, tjenester og systemer som både er bærekraftige og som bidrar til å gjenopprette og reparere menneskeskapte påvirkninger. Samarbeidet har forbedret partnernes beslutningstaking ved å bruke pålitelig datainformasjon som grunnlag.

Innovasjonsøkosystemet støtter en mer transparent og effektiv måte å utvikle systemer og tjenester på. Industri, akademiske og offentlige aktører samarbeider for å utnytte stordata klokt i produkt-, system- og tjenesteutvikling.

Fremtidsvisjonen ser ti år inn i fremtiden. Et samarbeid som er utviklet mellom 9 forretningspartnerne som sammen med akademia utgjør HSEIF-konsortiet. Prosjektet omhandler bruk av stordata og hvordan stordata kan benyttes for å utvikle ny kompetanse og nye systemer. Industrien, akademia og offentlige aktører samarbeider for å  å få nye perspektiver på hvordan systemer og tjenester kan utvikles ved bruk av stordata.

Hvordan kom «Norwegian Data Innovation Hub» til Norge?

Det startet med et FoU-samarbeidsprosjekt med fokus på å høste verdi fra stordata og digitalisering gjennom et Human Systems Engineering Innovation Framework; HSEIF-2. Samarbeidet om hvordan stordata kan utnyttes, har resultert i bærekraftig innovasjon og utvikling av komplekse systemer som varierer fra autonome kjøretøy til smarte digitale nett og bedre kontroll med CO2-utslipp. Navet har på mange måter fremmet Kongsberg-regionen. Det har hatt positive ringvirkninger for bedrifter, akademia og offentlig sektor. Talenter fra hele verden flytter til regionen, begeistret for et fellesskap som aktivt jobber for å takle samfunnsutfordringer ved smart bruk av stordata. Navet påvirker hele samfunnet, og er nå et sted med gode ideer og en genuin interesse om å skape den beste verden og fremtiden for oss mennesker.

Fakta om HSEIF prosjektet

-Human Systems Engineering Innovation Framework, er et samarbeidsprosjekt som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker. Forskningsprosjektet går over tre år og er støttet av Forskningsrådet.

Denne fasen, Fase 2 av H-SEIF, vil skape et samarbeidsrammeverk som styrker effektivt systemutvikling, spesielt rettet mot å datastøttede tidlige beslutninger i produkt og tjenesteutvikling

Første fase av HSEIF handlet om å utvikle Teknologi med empati. Selskapene identifiserte behovet for et rammeverk som oppmuntrer til tidlig validering av nye konsepter, overføring av menneskelig innsikt, og utforske «wow»-innovasjoner blant ingeniører. HSEIF rammeverket er et sett med samarbeidsverktøy og metoder med grunnlag i fagfeltene systems engineering, systemarkitektur, systemorientert design og deltakende design, med hensikt å forbedre radikalt, banebrytende og disruptive innovasjoner.

Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN

Prosjektpartnerne: Kongsberg Defense and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Statens kartverk, Semcon, USN og Kongsberg Innovasjon

Prosjektleder: Semcon og forskningsansvarlig, Kristin Falk fra USN

Prosjektansvarlig: Kristina Hesjedal Schnell, Project Manager, Semcon Norge, mailto:Kristina.Schnell@semcon.com, +47 92055333