Friske øyne på vekst og utvikling med internship hos Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon Internship, Edvard Hozman og Celine Munkeby

Gjennom et tett og godt samarbeid med Handelshøyskolen BI, tar vi i Kongsberg Innovasjon nok en gang imot to nye studenter gjennom Masterstudie innen siviløkonomi. De neste ukene skal praktikantene Celine og Edvard få bryne seg på diverse oppgaver, men også utfordre oss.

– Vi har veldig god erfaring med studentpraktikanter fra tidligere, og ser godt frem til samarbeidet med Celine og Edvard disse ukene, forteller Tina Edvardsen, leder for kommunikasjon i Kongsberg Klyngen.

Teori blir praksis

Gjennom internship skal Celine og Edvard få teste ut teori i praksis, gå gjennom prosesser og roller i Kongsberg Innovasjon og finne forbedringspotensial.

– Internship er en flott mulighet for oss å få konkrete forslag til forbedringspotensialet for selskapet. Forslag vi kan jobbe videre med internt – også når internship er over. Det vil spare oss ansatte og selskapet mye tid, slik at vi videre kan jobbe internt med organisatoriske prosesser og konkrete tiltak, forteller Tina.

Ordningen er absolutt vinn-vinn for både bedrift og student. Ikke bare får studentene relevant praksis hvor de kan benytte sin kompetanse til å sette ord på mulige felles utfordringer, men bedriften får verdien av mennesker som ser på selskapet her og nå, med friske øyne.

– Vi er godt jobbet inn i våre eksisterende prosesser, så dette er en flott mulighet for oss å få forslag til forbedring vi ikke egner å se selv, sier Tina.

Høy vekst og utvikling

Begge tar for øyeblikket en Master i siviløkonomi; Edvard innenfor finans, og Celine innen strategi. To felt som kan gi oss forskjellige synsvinkler, men med like teorier i bunn.

– Det var helt klart at jeg ville koble teori til praksis. Gjennom BI-portalen fant jeg Kongsberg Innovasjon, og syntes det virket som en spennende arbeidsplass. Alt handler om ny innovasjon og forretningsutvikling, så det var veldig spot-on i forhold til min studieretning, forteller Celine.

– Jeg er veldig interessert i venturkapital, og har tidligere jobbet med en bedrift i tidligfase innenfor shipping. Jeg skriver for øyeblikket på masteren min omhandlende kunnskap om start-up og investeringsselskaper, så dette er absolutt relevant. Kongsberg Innovasjon opplever høy vekst og utvikling, og det tror jeg at jeg også vil oppleve her, sier Edvard.

Utfordringer i praksis

Celine og Edvard er allerede godt i gang med gitte arbeidsoppgaver. For å skape et helhetlig inntrykk har de vært gjennom investeringsprosessen, fått intervjuet ansatte og kontakte kunder.

Riktignok vil man også støte på utfordringer fra tid til annen, når teorien i boken skal ut på egne bein.

– En utfordring jeg tror vi vil støte på er det å trekke ut og konkretisere løsningsforslag. Hva er reelt? Hva gir verdi i forslaget?, nevner Edvard.

– Det er også utfordrende å vite akkurat hva en skal gjøre. Man må ha en rød tråd gjennom hele prosessen, fortsetter Celine.

Men med hverandre i ryggen, og sammen med de ansatte, har man alltid et godt utgangspunkt til å vokse, anvende teori og finne nye innfallsvinkler.

Relevant arbeidserfaring

Begge praktikantene er enige om at internship hos Kongsberg Innovasjon, og innblikk i bransjen er en uvurderlig erfaring; ikke bare i ferdigstillingen av studiene, men også senere i karrieren.

– Videre gleder jeg meg veldig til å se hvordan ting gjøres i praksis. Dette gir meg en fantastisk mulighet til å ikke bare utvikle meg selv, men her møter jeg utrolig dyktige og kunnskapsrike folk. Perfekt mulighet for oss til å bygge nettverk, og samtidig bygge på arbeidsrelatert kunnskap. Dette kommer godt med når vi senere skal ut i arbeidslivet, forteller Celine.

– Jeg er mye enig i det Celine sier. Det er en uvurderlig erfaring hvor en får overblikk og kunnskap over bransjen som helhet. Vi får innsyn i innovasjon og ny teknologi som skal drive oss fremover. Som Celine også nevner, er dette en flott mulighet til å ikke bare anvende teori i praksis, men også bygge nettverk.

Innblikk i en voksende bransje

– Det som er spesielt spennende er å se hvordan Norge satser på innovasjon, og hvordan det jobbes med å finne løsninger av norsk industri, forteller Edvard.

– Spesielt spennende er det å følge Kongsberg Innovasjon da de har både et nasjonalt og internasjonalt fokus. De fokuserer på klynge og inkubator utover det å investere i selskaper, avslutter Celine.