Etablerer digitalt samarbeid med Sporveien

Studiebesøk hos Sporveien. Foto: Aline Pereira Da Silva

Sporveien v/ T-Bane verkstedet blir en del av HSEIF konsortiet og går inn som partner i prosjektet.

Målet er å tilegne kompetanse som kan bistå selskapet med videre utvikling innenfor prosessutvikling, organisering og grønn digitalisering.

H-SEIF (Human Systems-Engineering Innovation Framework), er et forskningsprosjekt hvor industrien og akademia sammen forsker på metoder og prosesser for å utnytte data bedre.

Prosjektets hovedmål er styrke industripartnerne som deltar gjennom samskaping, testing og validering av prosesser og systemer som utnytter stordata.

Et spennende prosjekt med mange dyktige partnere og mennesker som vi gleder oss til å jobbe med fremover, sier Bjørn Stokkeland, forretningsutvikler, ved T-Baneverkstedet i Sporveien AS. Som en offentlig aktør er det utrolig viktig for oss å være koblet på det siste innen fremtidens teknologi og være tett på de unge og lytte til deres kompetanse.

HSEIF åpner opp for nettopp denne muligheten ved at vi blant annet knytter flere masterstudenter til relevante oppgaver inn i prosjektet, sier Stokkeland.

HSEIF har det siste året blant annet bidratt til mer enn ti masteroppgaver som brukes videre som forskningsunderlag for doktorgradsstudenter. Disse Masteroppgavene har også bidratt til flere nye stillinger innenfor stordata-løsninger og bærekraft.

Kongsberg Defence & Aerospace, er en av partnerbedriftene som har ansatt flere ressurser som følge av masteroppgave i HSEIF. Ressursene jobber med unik datainformasjon for å utvikle kompetanse og skape nye og smartere løsninger for fremtiden. Les mer her.

HSEIF sitt samfunnsoppdrag er å være et åpent konsortium og en delingsarena. Bedriftene stiller med utfordringer og en forskningsbase for akademia, og sammen høster og deler vi erfaringer som bringer alle deltakerne framover i bærekraftig retning, sier Kristina Hesjedal Schnell, prosjektleder hos Semcon. Her treffer Sporveien sin strategi og samfunnsoppdrag om mest mulig bærekraftig kollektivtransport for pengene spot on! Vi er veldig glade for å ha med oss Sporveien som ny og verdifull partner inn i prosjektet, sier Schnell.

Skal redusere kostnadene ved bruk av stordata

HSEIF skal i samarbeid med Sporveien blant annet se på hvordan man kan hente ut nødvendig informasjon fra stordata og benytte den til å kartlegge vedlikehold og intervaller for bl.a. vedlikehold dørene på togene.

Studiebesøk hos Sporveien. Foto: Aline Pereira Da Silva

Kostnadene på dørvedlikehold har tradisjonelt toppet statistikken over kostnader på korrektivt vedlikehold. Vi har opplevd at vedlikeholdskostnadene økte i koronatiden. Dette fordi dørene har automatisk blitt åpnet ved hver holdeplass grunnet smittefare, forteller Stokkeland. Dette har ført til større slitasje og flere vedlikeholdstimer.

Hva om vi kan måle støy fra ulike komponentene på samme tid som vi henter inn forskjellige typer data som forebygger skifte av dør-komponenter?

Dette vil kunne muliggjøre større utnyttelse av materiellet ved å gjøre vedlikehold på en annen måte – mer tilstandsbasert. Dette gjør at vi minimaliserer kast, og øker bærekraften i vårt arbeid. Det vil også innvirke på kassering av deler. Vi vil ha stor verdi av å kunne kartlegge denne infoen og planlegge vedlikeholde på en annen måte enn det vi gjør i dag, sier Stokkeland.

Vi gleder oss til å samarbeide med alle aktørene i HSEIF og til å se på hvilke feil og mangler som kan løses ved bruk av data og digitalisering, sier han.

Sporveien har tilgjengelig data som vil kunne stilles til rådighet for studentene som kan brytes ned og forskes på ytterligere. Som en offentlig aktør kan de dele ekte brukerdata hvor vi kan lære mer om prosesser, organisering og brukermønster.

USN er opptatt av at studentene jobber med virkelige case. Sporveien har vært gode til å innhente komplette datasett, noe som ofte er en mangelvare, forteller Kristin Falk. Hun er Professor Systems Engineering & Subsea Systems ved Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg.

Våre studenter og professorer på maskinlæring og computer science, higer etter reelle data som de kan bruke i undervisning og forskning, mens Systems Engineering studentene samarbeider med, og forsker direkte inne i industribedriftene, sier Falk.

Vi ser frem til å fortsette å dele erfaringer som bidrar til å styrke vår digitale kompetanse på tvers! sier Falk.

Partnere i prosjektet

  • Kongsberg Defence and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket, AHO, USN, Sporveien, Semcon og Kongsberg Innovasjon
  • Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd