En transformasjonsreise med Clean Energy Akselerator: Element One Energy forteller


Våren 2023 ble starten på en bemerkelsesverdig reise for Element One Energy AS (EoneE), et norsk oppstartsselskap som satser på fremtiden innen fornybar energi. Gjennom DeepTech Alliance sitt Clean Energy akselerator, støttet av Kongsberg Innovasjon, fikk EoneE en unik mulighet til å akselerere sin vekst og etablere verdifulle bånd med noen av Europas ledende energiselskaper.

Teknologi for fornybar energi

Med ambisjonen om å være en drivkraft innen grønn hydrogenenergi, har EoneE utviklet innovative teknologier innen elektrolyse og brenselceller. Deres avanserte løsninger innen høyeffektiv elektrolyse og brenselcellesystemer setter scenen for hydrogen som en konkurransedyktig, karbonnøytral energibærer. Basert på Proton Exchange Membrane (PEM) technology, har EoneE utviklet et revolusjonerende design for elektrolysør og brenselceller med høy effektivitet, strømtetthet og trykk.

Enorme forretningsmuligheter

Anders Even Kvåle, CEO & Founder av EoneE, deler sine refleksjoner om deres reise gjennom Clean Energy programmet og uttaler: «DeepTech Alliance-programmet ga EoneE en unik mulighet til å samarbeide med ledende europeiske energiselskaper». Dette åpnet døren til meningsfulle diskusjoner med nøkkelpersoner og eksperter innenfor fornybar energi-sektoren, og banet vei for potensielle samarbeid og partnerskap.

Gjennom programmet fikk EoneE sjansen til å engasjere seg med «Corporate Venture Captial (CVC)» selskaper, som våget å utforske tidligfase energi deeptech-investeringer. «På kort tid bygget vi opp en imponerende portefølje av forretningsmuligheter,» sier Kvåle med entusiasme. Dette var et resultat av dedikert arbeid som vanligvis ville tatt måneder å oppnå.

Innovasjon og partnerskap gjennom akselerator

Deltakelsen i akseleratorprogrammet åpnet også døren for spennende samarbeidsmuligheter med nøkkelpersoner innen «Open Innovation» organisasjoner i store bedriftspartnere. «Vi ble introdusert til beslutningstakere som var villige til å utforske Proof of Concept (PoC) prosjekter sammen med oppstartsselskaper som oss,» sier Kvåle. Dette ga EoneE en unik plattform for å teste og demonstrere deres nyskapende teknologi i samarbeid med beslutningstakere som hadde potensial til å realisere prosjektene.

Veien til kapitalmarkedet

Reisen stoppet ikke der. Gjennom Clean Energy-programmet klarte EoneE å tiltrekke seg oppmerksomhet i kapitalmarkedet. «Interessen fra europeiske CVC/VC’er var overveldende,» sier Kvåle, og åpnet dørene for nye muligheter for vekst og innovasjon.

En fremtid preget av innovasjon

EoneE’s reise gjennom Clean Energy akseleratorprogrammet har vært en transformasjonsopplevelse. Fra møter med energigiganter til etablering av banebrytende partnerskap og tiltrekning av investorer, har denne opplevelsen satt EoneE på kurs mot en lovende fremtid.

ElementOneEnergy var også deltaker i vårt KongsbergHOW akseleratorprogram i 2022, der de fikk møte industriledere, tilegne seg unik kunnskap og dra nytte av mentorering for å styrke sin verdiproposisjon. Programmet har vist seg å være en verdifull arena for nettverksbygging og veiledning i å ta gode strategiske beslutninger. Vi i Kongsberg Innovasjon synes det er spennende å følge med på reisen til våre inkubatorbedrifter.

Nå er det din tur

Deler du den samme lidenskapen for innovasjon og teknologi som EoneE, er dette din sjanse. Vi søker norske startups som ønsker å delta i Industri 4.0 akseleratorprogrammet arrangert av DeepTech Alliance. Bli med på en spennende reise og grip muligheten. Søknadsfristen er 4. September. Sammen kan vi forme den neste teknologiske revolusjonen og skape en fremtid preget av industriell innovasjon og bærekraft.