CFO Startup Academy: Bygg ferdigheter som gir vekst

For teknologibaserte startups og scaleups er økonomisk kompetanse avgjørende for å rigge selskapet for lønnsomhet og suksess.

Denne våren inviterer Kongsberg Innovasjon, BDO og Energy Valley til CFO Startup Academy – et intensivkurs med fokus på å bygge økonomiske ferdigheter som gir vekst.

Deltakeravgift: Kr. 1.000 (dekker møtelokaler og bevertning)
Målgruppe: Personer som fyller CFO-rollen i oppstarts- og vekstselskaper

CFO Startup Academy har to samlinger og er designet for personer med ansvar for økonomi og finansiering i teknologibaserte oppstartsselskaper og vekstbedrifter i en tidlig fase. Gjennom CFO Startup Academy får du ny kunnskap om alt fra likviditets- og kapitalforhold til økonomistyring og investortrening. Både temaer og foredragsholdere er valgt for å sikre relevans og høyt utbytte for deltakende selskaper gjennom to samlinger.

CFO-rollen havner ofte i skyggen av CEO og CTO-rollene. Oppstarts- og vekstselskaper preges samtidig av høy intensitet og dynamikk samt komplekse og skiftende omgivelser. Gjennom CFO Startup Academy formidler vi kompetanse om temaer som er øremerket CFO-rollen. Kurset benytter foredragsholdere fra BDO, Kongsberg Innovasjon, Godt Sagt, SANDS, Energy Valley, venturekapital-investorer og industrielle investorer.

Finn ut mer og meld deg på her: