Nytt og fremtidsrettet studium: Batterifagskolen tilbyr utdannelse for framtidens industriarbeidere!

Rektor Fagskolen i Viken Eirik Hågensen

Batterifagskolen er Norges første fagskolestudium for batteriindustrien. Det helt nye og fremtidsrettede studietilbudet ved Fagskolen i Viken er nå åpent for søkere, og vil starte opp i januar 2023.

Batterifagskolen er et studium som gir gode jobbmuligheter, som sikrer faglig utvikling, og der studentene får bli med på å jobbe fram gode, bærekraftige løsninger, sier rektor Eirik Hågensen ved Fagskolen i Viken.

Samarbeid

Fagskolen i Viken har ledet prosjektet, der et tett samarbeid med fagskolene i Nordland, Innlandet, Vestland og Rogaland har resultert i et studium som er skreddersydd for batteriindustrien.

For å komme den nye grønne industrien sitt behov for arbeidskraft i møte har flere fagskoler gått sammen. Vi har hatt et godt samarbeid med flere motiverte medarbeidere. At flere fagskoler samarbeider betyr at man får delt kompetansen, og det gir kortere utviklingstid, sier Hågensen.

Store satsinger

Flere store batterisatsinger i Norge vil ha behov for arbeidskraft i løpet av kort tid. Det dreier seg i første rekke om FREYR i Mo i Rana, Morrow i Arendal og Beyonder i Sandnes.

Det formidable behovet for batterier til transportsektoren, for energilagring, til nettstabilisering og så videre gir store muligheter for bedrifter i ulike deler av batteri verdikjeden. Da trengs det kompetente medarbeidere og fagmiljøer. Det er her Batterifagskolen kommer inn, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk industri.

Hvor stor kan batteriindustrien bli for Norge?

Det er ulike tall som florerer, men utvilsomt er det behov for flere tusen ansatte fremover. Batteriindustrien omfatter jo både utvinning og bearbeiding av mineraler, metaller og andre råvarer, forskning og utvikling, celleproduksjon, gjenvinning osv. Kompetansebehovet er stort, markedet gigantisk og under ligger ønsket om grønne teknologier, at Europa er mye mer selvforsynt og at batteriindustrien ikke «kannibaliserer» på annen industri ettersom vi må være konkurransedyktige, sier Lier-Hansen.

Praktisk grunnlag

Batterifagskolen er nett- og samlingsbasert, og bygger på et praktisk grunnlag. Opptakskravet er fagbrev i alle teknologifag, elektrofag og logistikk. De med fem års relevant yrkespraksis kan søke om realkompetansevurdering. Undervisninga vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger direkte knyttet til produksjonsprosessene i batteriindustrien, som er beskrevet i rapporten «BattKOMP – Kompetansebehov i batteriindustrien» fra Norsk Industri (2021). Kompetansen fra dette studiet kan tas i bruk direkte inn i arbeidslivet. Studiet går over to år og vil gi 60 studiepoeng. Studentene vil reise en del, og noe undervisning vil om mulig også skje ute i bedriftene.

Det er Fagskolen i Viken som har koordinert og ledet arbeidet med Batterifagskolen. Norsk Hydro, FREYR og Nordland fylkeskommune er partnere, kompetansepartnere er fagskolene i Innlandet, Nordland, Rogaland, Vestland og Viken. Batterifagskolen bygger på et treparts samarbeid mellom LO, NHO og offentlige myndigheter.

Les mer om studiet her:

https://fagskolen-viken.no/studier/elektro/batterifagskolen

For mer informasjon om Batterifagskolen eller Fagskolen i Viken ta direkte kontakt med rektor Erik Hågensen på tlf: 94804330 eller e-post eirikh@viken.no