Mange norske bedrifter tror de arbeider digitalt

Ole B. Hoen, leder Kongsberg Klyngen

Norske industribedrifter har mye å gå på når det gjelder digitalisering. Selv om du tror du arbeider digitalt så er det ikke sikkert at dette er realiteten, forteller leder for Kongsberg Klyngen Ole B. Hoen.

Bærekraft, Industri 4.0, digital omstilling og utvikling av nye energisystemer gjennom blant annet Systems Engineering, er noen av de viktigste tingene Kongsberg Klyngen arbeider med. I tillegg skal vi fasilitere og være bindeleddet mellom små og store selskaper, forskning, utdanning og næringsliv.

Dette er Kongsberg Klyngen

Kongsberg Klyngen er en nasjonal kompetanseklynge bestående av over 20 partnere fra forskjellige bransjer. Klyngen samarbeider om å utvikle ny teknologi og kompetanse for fremtiden og skal skape større konkurransekraft, innovasjon og gjennomføringsevne til fordel for næringslivet både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer om Kongsberg Klyngen her.

Industri 4.0 og Systems Engineering

Kongsberg Klyngen skal trekke på teknologiforståelsen fra noen av Norges ledende teknologimiljøer. Å bidra til økt digitalisering (Industri 4.0) og hvordan man arbeider med utvikling (Systems Engineering) er to av områdene Klyngen er tungt involvert i.

–Det finnes andre miljøer i Norge som er utrolig dyktige på storskala-produksjon, vi retter oss derimot mer inn på dette med kompleksitet. Et godt eksempel på dette er BatNet (Norwegian Battery Packing Network) der vi nå er i gang med å sikre Norges posisjon i den globale batteriverdikjeden. Vårt nye innovasjonssenter, som er en del av Grønn plattform, er helt unikt i Norgessammenheng, forklarer Hoen.

Industri 4.0 handler om å digitalisere hele livsløpet til et produkt. Alle prosessene fra idé og utvikling, produksjon, bruk og etterbruk. Dette er en stor og omfattende digitaliseringsprosess, og er helt sentralt i hvordan vi skal klare å konkurrere med utenlandske teknologimiljøer.

–Veldig forenklet kan man si at mange norske bedrifter tror de arbeider digitalt fordi de benytter seg av PDF og epost. Dette misforstått. Du arbeider ikke digitalt før du digitaliserer hele livsløpet til et produkt. Her kreves det mye innsikt, kunnskap og systemer for å lykkes. Det er på disse områdene vi ser at klyngesamarbeidet er verdifullt, utdyper Hoen.

Bygger nasjonalt innovasjonssenter

I samarbeid med kongsbergindustrien, fagskolen i Viken og universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Kongsberg Klyngen i etableringsfasen av et nasjonalt innovasjonssenter.

– Her skal vi knytte sammen bedrifter og annet næringsliv i et nasjonalt innovasjonssenter. I dag sitter mange bedrifter på hver sin tue og utvikler nye og bedre løsninger. Vi erfarer at mange av teknologibedriftene har de samme utfordringene selv om de er plassert i forskjellige markeder og miljøer.

En utrolig viktig arena for å høste og dele erfaringer med hverandre, forklarer Hoen.

Kongsberg Klyngen: Ottar Sundheim, Lars Lyshaug, Peter Due, Ole B. Hoen og Tina Edvardsen

Bli enda bedre kjent med noen av våre klyngeprosjekter

ReThink er et nasjonalt senter for test og kompetanseheving innen design for additiv tilvirkning og simuleringsdrevet design. Senteret er et samarbeid mellom kongsbergindustriens bautaer: Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, GKN Aerospace og Kongsberg Automotive. Les mer om ReThink her.

Kongsberg Klyngen og ReThink sørger for at vi bygger kompetanse på simuleringsbasert design på tvers av teknologibedriftene. Helt avgjørende for å sikre norsk konkurransekraft inn i fremtiden.

PEDER August Aune, Kongsberg Defence & Aerospace

Hseif (Human Systems Engineering Innovation Framework) er et forskningsprosjekt hvor målet er å styrke industripartnerne som deltar gjennom samskaping, testing og validering av prosesser og systemer som utnytter stordata til bærekraftige endringer.

Prosjektet ledes av Semcon, støttes av Forskningsrådet og har USN som forskningsansvarlig. Deltakerne er Kongsberg Defence and Aerospace, Kongsberg Maritime, Yeti Move, TechnipFMC, ECIT, P-plan, Kartverket, Semcon, Arkitekt- og designhøyskolen (AHO), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Sporveien og Kongsberg Innovasjon. H-SEIF sitt hovedmål er å vise verden hvordan vi kan høste verdi fra Big data og digitalisering gjennom systemutvikling. Les mer om Hseif her.

Samarbeid mellom ulike bransjer, akademia, Kongsberg Klyngen og Hseif bidrar til å synliggjøre hvordan nye kombinasjoner av tilgjengelig stordata kan skape ny verdi. Det er et uoppdaget potensial som foreligger ved å benytte data fra ulike kilder i nye kombinasjoner for å utvikle ny teknologi for en bærekraftig fremtid.

KRISTINA Hesjedal Schnell, prosjektleder Semcon

«BatNet»-prosjektet (Norwegian Battery Packing Network) er et prosjekt som fasiliteres av Kongsberg Klyngen. Prosjektet ble tildelt 70 Millioner gjennom Grønn Plattform programmet. Hovedmålet for dette prosjektet er å bygge kompetanse på digital produktutvikling og produksjon. Prosjektet fokuserer både på ny grønn industri ved batteriverdikjeden, og eksisterende industris behov for digital omstilling.  

Kongsberg Klyngen og BatNet sikrer Norges posisjon i den globale batteriverdikjeden. Sammen med konsortiet skal vi sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet
ved å ta i bruk Industri 4.0 teknologi.

DARYL Powell, Chief Scientist & Professor, SINTEF Manufacturing