Kongsberg Klyngen

Kompetanseklynge

Det pågår en global omstilling knyttet til økt bærekraft, kompetanse, økonomi og ressurseffektivisering. Dette betegnes gjerne som «det grønne skiftet», og vil føre til store endringer i måten vi lever på, og måten produkter, teknologi og industri utvikles. Dette innebærer store og kompliserte tema som krever utvikling, dedikert deltagelse, engasjement og sist, men ikke minst- samhandling på tvers av bransjer. For at industrien skal lykkes i den globale konkurransen, er det helt avgjørende at viktige satsningsområder blir løftet frem av verdifulle prosjekter i fellesskapet.

Sammen med industripartnere, jobber Kongsberg Klyngen med nye teknologier, komplekse systemer, bygger kompetanse og deler erfaringer. På denne måten blir det enklere for involverte aktører i fellesskapet til å ta nyvinningene i bruk.

Kongsberg Klyngen er en nasjonal kompetanseklynge som består av en rekke partnere fra flere bransjer i Norge. Vårt mål er å være en verdifull klynge som bidrar til å styrke industriens globale konkurransekraft.

Samarbeid og innovasjon

Sammen med våre medlemmer samarbeider Kongsberg Klyngen om innovasjonsprosjekter for å utforske nye forretningsmuligheter og for å utvikle og implementere ny teknologi som vil være med på å forme fremtiden vår og at en nasjonal rolle i det grønne skiftet. Klyngen har tradisjon for samarbeid og innovasjon og fokuserer på aktiviteter som er av høy nasjonal og internasjonal betydning.

Kongsberg Klyngen og administrasjonen ble sertifisert på høyeste nivå i EU og mottok gullstatus fra europakommisjonen; et kvalitetsstempelet klyngen har hatt siden juni 2021. Klyngens misjon er å styrke konkurransekraften til våre klyngemedlemmer gjennom raskere innovasjon, smart bruk av ny teknologi og en sterk delingskultur.

Årshjul Kongsberg Klyngen

Ønsker du å vite hva Kongsberg Klyngen skal gjøre det neste året?
Klikk på årshjulet over og få detaljert oversikt over alle aktivitetene.

Prosjekter

BATNET

Norwegian Battery Packing Network
Hovedprosjektets mål er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, og sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet for Norge.

ReThink

Norwegian Advanced Design and Innovation Centre, er et nasjonalt test- og kompetansesenter innen design for additiv tilvirkning med misjon om å tilby ytelsesprodukter til norske struktur-ingeniører.

Test- og kompetansesenteret

Engasjerte aktører fra forskjellige bransjer i Kongsberg samarbeider om å realisere en felles arena for samhandling og utvikling av ny teknologi og innovasjon.

H-SEIF

Et samarbeidsrammeverk som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker. Prosjektet vil utvide rammeverket og åpne opp muligheten for å kunne ta riktige beslutninger på et tidligere tidspunkt.

Industripilot Kongsberg

Handler om å sørge for konkurransekraft og langsiktig bærekraft for norsk industri. Gjennom ulike kompetansehevingstiltak og strategiske utviklingsprosjekter sikres omstilling til industri 4.0. Industri 4.0 handler om digital omstilling hvor komplekse prosesser skal automatiseres i enda sterkere grad enn før.

AI Klinikknode

Et klynge til klynge-samarbeid mellom Kongsberg Klyngen, Cluster for Applied AI, Digital Norway og NCE Smart Energy Markets. Prosjektet skal bygge bro mellom leverandører og industriaktører innenfor industri 4.0 samt legge til rette for kompetansedeling og samarbeidsprosjekter knyttet til avansert bruk av data og AI for bedrifter i Viken.

Siste nytt fra Kongsberg Klyngen

Industrielle medlemmer

 

Team Kongsberg Klyngen

Lars Lyshaug

Leder for klyngeprosjekter, Kongsberg Klyngen

Telefon // +47 901 40 286
E-post // lars.lyshaug@ki.no

Ole B. Hoen

Klyngeleder for Kongsberg Klyngen

Telefon // +47 924 12 797
E-post // ole.hoen@k-i.no

Tina Edvardsen

Leder for kommunikasjon, Kongsberg Klyngen

Telefon // +47 992 24 252
E-post // tina.edvardsen@k-i.no

Peter Due

Sr. Business Developer & Partner Manager

Telefon // +47 970 52 410
E-post // peter.due@k-i.no

Ottar Sundheim

Prosjektleder for Kongsberg Klyngen

Telefon // +47 924 12 424
E-post // ottar.sundheim@k-i.no

Bli klyngemedlem

Vi ønsker flere klyngemedlemmer velkommen!
Kongsberg Klyngen er en industridrevet kompetanseklynge som ønsker å styrke konkurransekraften til våre klyngemedlemmer gjennom raskere innovasjon, smart bruk av ny teknologi og en sterk delingskultur. Ønsker du å være en del av vårt nettverk, så hører vi gjerne fra deg.
Navn(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nyhetsbrev Kongsberg Klyngen

Hold deg oppdatert på alt det spennende som skjer i Kongsberg Klyngen!
Meld deg på vårt nyhetsbrev!