Skal etablere tverrfaglig konsortium for kvalifisering av grønn produksjon

Foto kredit: Ingvald Torblå, Odda Technology

Kongsberg Klyngen AS mottar NOK 200.000,- fra Viken Fylkeskommune til forprosjektet «Hardanger Hydrogen Hub».

Kongsberg Klyngen skal i samarbeid med klyngepartner TechnipFMC etablere et tverrfaglig konsortium og prosjektunderlag for pilotering og kvalifisering av grønn produksjon- og undervannslagring av hydrogen. 

Sammen skal de etablere et konsortium med sentrale verdikjedepartnere for å styrke kompetansen innen grønn produksjon rettet mot undervannslagring av hydrogen. Forprosjektet skal forankre tverrfaglige problemstillinger og kravspesifikasjoner som skal løftes videre inn i et hovedprosjekt.

Dette skal sikre at hovedprosjektet på pilotering og kvalifisering av grønn produksjon og undervannslagring av hydrogen skal gi størst mulig verdi i en nasjonal sammenheng og gi norsk industri betydelig konkurransefortrinn internasjonalt i årene som kommer. 

Vi er veldig glade for at vi har fått midler til å bygge et konsortium for videre kvalifisering av undervannslagring av hydrogen. Hydrogen er en viktig del i grønn omstilling og nye verdikjeder som er en sentral del i videreutviklingen av et mer bærekraftig samfunn og fremtid.

Ole B. Hoen, klyngeleder, Kongsberg Klyngen