Satser millioner på batteriselskap

Jarle Gjøsæther, CEO Nordic Batteries, Svein-Olav Torø, administrerende direktør Kongsberg Innovasjon, Kai Mikarlsen, daglig leder Kongsberg Electronics (Foto: Tina Edvardsen, Kongsberg Innovasjon)

Kongsberg Innovasjons «deep-tech»-fond går inn med 5 millioner kroner i Nordic Batteries. Selskapet leverer skreddersydde batteriløsninger utviklet for fremtidens grønne skifte i norsk industri. Samtidig går samarbeidspartneren Kongsberg Electronics og de ansatte inn med ny kapital for å forberede en betydelig kapitalrunde til høsten.

Selskapet leverer skreddersydde løsninger til industrier som trenger batterier til elektrifisering av sine operasjoner. Nordic Batteries skal fylle tomrommet mellom celleprodusentene og sluttbrukeren i verdikjeden for batteriproduksjon.

Nordic Batteries er et svært spennende tidligfase-selskap som utvikler og produserer batteripakker og energisystemer, skreddersydd krevende industriell bruk. Selskapet er et av flere tech-selskaper vi investerer i via Kongsberg Pre-Såkorn Fond, sier Svein-Olav Torø, administrerende direktør i Kongsberg Innovasjon. Vi har både jobbet sammen med og fulgt den positive utviklingen til selskapet de siste årene og ser frem til å fortsette å utvikle og bistå selskapet. På veien videre skal vi blant annet bidra med både forretningsutvikling og skape nye industrielle nettverk og muligheter.

Svein-Olav Torø, administrerende direktør, Kongsberg Innovasjon

Nordic Batteries har lokaler på Kongsberg og på Høvik hvor de arbeider tett sammen med Kongsberg Electronics og ZEM AS med produksjon og utvikling av batteripakker. ZEM AS med Volvo Penta som hovedaksjonær, utvikler og selger batteri system til maritim industri. Kongsberg Electronics er godt etablert med kapasitet og ekspertise på elektromekanisk produksjonen.

Kongsberg Electronics samarbeider med Nordic Batteries i utvikling og produksjon av nye batteriløsninger. Vi ser på investeringen i selskapet som en spennende mulighet til å bidra til industribygging på Kongsberg og til å bidra inn mot det grønne skiftet med ny teknologi. Dette vil gi nye arbeidsplasser til regionen, både i vårt selskap og Nordic Batteries, sier Kay Mikarlsen, daglig leder i Kongsberg Electronics.

Kay Mikarlsen, daglig leder, Kongsberg Electronics

Selskapet har skapt stor nysgjerrighet og interesse blant flere industriaktører som ønsker å ta i bruk deres produkter. Noe som har ført til sterk ordrevekst.

Vi har nådd alle våre mål for første halvår i år, sier Jarle Gjøsæther, CEO i Nordic Batteries. Med basis i utviklingen og tilgang til den nyeste batteriteknologien, og for å sikre videre satsing har vi gjennomført en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer. Vi er stolte og glade for å ha med både Kongsberg Pre-Såkorn Fond og Kongsberg Electronics som aktive industrielle eiere. Dette vil bidra til å skyte fart på vår satsning fremover.

Jarle Gjøsæther, CEO Nordic Batteries

Akselererer vekst i et sterkt voksende batterimarked

Gjennom samarbeidet med ZEM fikk Nordic Batteries felles oppgaver for levering av ladecontainere til Volvo CE som del av deres satsing på utslippsfrie byggeplasser. De første containerne er allerede levert og selskapet har sikret ytterligere 14 containere for leveranser i begynnelsen av 2023.

Nordic Batteries – ladecontainer

Nordic Batteries og ZEM deltar begge i «BATNET»-prosjektet (Norwegian Battery Packing Network). Konsortiet som fasiliteres av Kongsberg Klyngen ble tildelt 70 Millioner gjennom Grønn Plattform programmet. Hovedmålet er å sikre Norges posisjon i den globale batteriverdikjeden samt øke omstillingstakten i det grønne skiftet. Nordic Batteries skal sammen med de norske selskapene Frey og Beyonder utvikle og produsere batteripakker i prosjektet.

Vi er allerede godt i gang med å skalere opp driften for å møte en voksende ordrebok. Som et ledd i denne utviklingen samarbeider vi med tett med konsortiet i Kongsberg Klyngen gjennom Grønn Plattform-prosjektet – «BATNET» og klargjør for å bygge en ny produksjonslinje på Kongsberg.

Jarle Gjøsæther, CEO Nordic Batteries

Nordic Batteries er derfor klare for nye investeringsrunder og ser for seg i første omgang å hente mellom 30 og 50 millioner kroner for videre satsing. Midlene skal benyttes til å legge grunnlaget for økt produksjon og for videre vekst, både internasjonalt og i Norge.

Gjennom BATNET prosjektet får vi mulighet til å utvikle og styrke batterikompetanse på flere fagfelt innen avansert produksjons- og datateknologi. Dette er helt avgjørende for å kunne henge med i den internasjonale konkurransen og sikre en ny industri som åpner opp for flere nye arbeidsplasser i Norge, sier Gjøsæther og avslutter;

«The Future is Electric

Se pressesak i Laagendalsposten her

Se pressesak i Shifter her