Responsible AI leadership

Handelshøyskolen BI har i samarbeid med Abelia, IKT-Norge, Digital Norway og Kongsberg Innovasjon utviklet kurset «Responsible AI leadership», som er rettet mot ledere, spesialister, prosjektledere og konsulenter spesielt innen teknologiselskaper, samt også mot ledende roller innenfor offentlig forvaltning.

Kurset har til hensikt å gi kompetanse til å ta beslutninger knyttet til bruk av algoritmer, kunstig intelligens og data i tråd med etiske prinsipper og aktuelle lover/regler. Vi er midt inne i en data-eksplosjon der vi hver eneste uke genererer mer data enn det vi har generert til sammen hele forrige årtusen. Dette kurset setter søkelyset på dilemmaer som ledere må ta stilling til når de skal bruke data til å drive med bedrifts- og tjenesteutvikling. Lovene henger etter teknologiutviklingen så vi må ha ledere som evner å tenke selvstendig og navigere i teknologiens gråsoner. Kurset får også ni podcast-episoder med eksperter på temaene som belyses. IBM, Digitaliseringsdirektoratet og Applied Autonomy er blant gjestene i podcasten som produseres i samarbeid med Lørn.

Gjennomføringen er digital og starter 3. oktober. Fra 6. september vil det ligge klart læringsressurser for deltakerne som de kan se på i forkant av første studiesamling.

Kurset er finansiert gjennom offentlige midler og er gratis for alle som deltar.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe jeg har misset eller dersom dere har spørsmål

Martinussen, Wenche Annie wenche.a.martinussen@bi.no