Apply for funding

Kongsberg Innovasjon tilbyr tidligfase finansiering gjennom vårt pre-såkornfond. Gi oss dine detaljer nedenfor og vi vil invitere deg til et første møte.
Are you based in Norway?
Business area:
Accepted file types: jpg, png, pdf, pptx, Max. file size: 128 MB.
privacy statement(Required)
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.