Ny leder i Kongsberg Klyngen

Ole B. Hoen, leder for Kongsberg Klyngen - Kongsberg Innovasjon…