Åpner opp for nytenkning med bruk av geodata

Hvordan kan stordata benyttes til å beregne risikoen for flom…