Oppføringer av TinaEdvardsen

Skaper ny teknologi en bedre verden?

Kongsberg Agenda er gjennomført for andre gang. På onsdag ønsket Kongsberg Innovasjon velkommen inn til bakgården på Privat Bar for å utforske spørsmålet: «Skaper ny teknologi en bedre verden?». Gjentok […]

Digital transformasjon

Et mantra i dagens teknologiske tidsalder

Økende kompleksitet og tempo setter nye krav til digital transformasjon. Digital transformasjon er både en prosess, en stor endring, og et redesign av virksomheten på alle nivå i alle ledd.

For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning er det ofte ikke tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. I stedet må vi tenke nytt og løse våre samfunnsoppdrag på nye måter. Dette utfordrer etablerte måter å løse oppgaver på, men også selve organisasjonen og hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.

Selv om digital transformasjon har blitt et mantra i dagens teknologiske tidsalder, er det fortsatt en kompleks og krevende prosess både for ny og etablert industri. For å hjelpe industriselskaper som jobber med avansert teknologi med å navigere gjennom denne reisen, skal Kristin Woll som er forsker fra USN følge store selskaper gjennom BatNet prosjektet. Hun skal forske nærmere på prosessene til BatNet-partnerne; Kongsberg Defence & Aerospace og TechnipFMC hvor hun skal avdekke flaskehalser både innenfor det organisatoriske og det menneskelige aspektet av digital transformasjon.

BatNet-studien ledes av et team av forskere fra flere anerkjente universiteter og industripartnere, hvor målet er å utvikle et veikart som kan brukes av etablert industri for å øke digital modenhet slik at de kan gjennomføre en vellykket digital transformasjon.

Om BatNet

Et Grønn plattform prosjekt som fasiliteres av Kongsberg Technology Cluster. Sammen med flere partnere skal innovasjonsprosjektet sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, og gjennom det sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet ved å ta i bruk Industri 4.0 teknologi. Prosjektet handler om å bygge kompetanse for å klargjøre og styrke industrien slik at de er modne for den digitale transformasjonen.

– Mens BatNet lett kan misforstås til å kun dreie seg om batteriverdikjeden, så er BatNet viktig for Kongsberg Defence & Aerospace nettopp fordi det hele handler om Industri 4.0 og Modellsentrisk utvikling, sier Ola Jacob Iversen som er ansvarlig for produkt operasjoner i Kongsberg Defence & Aerospace.

– Industri 4.0 er viktig for oss slik at vi kan løfte og styrke måten vi jobber med verdikjeder, spesielt innen utvikling og produksjon, sier Iversen. Det er mye inspirasjon og spennende tanker som oppstår i slike tverrfaglige prosjekter hvor ulike industrier, akademia, leverandører, kunder og støtteapparat møtes. Det har stor verdi for oss å være en del av dette nettverket, sier han.

Hva kreves av en digital transformasjon?

En av de største utfordringene bedriftene står overfor når de gjennomfører en digital transformasjon, er hvordan de bør designe en formell struktur, systemer og arbeidsprosesser som kan støtte og tilpasse seg endringene.

– En formell struktur og arbeidsprosesser skal være utviklet på bakgrunn av flere motstridende krav som for eksempel digitale løsninger, effektive produksjonsprosesser og overordnet kvalitetssystemer. Det er også viktig å vurdere hvordan uformelle strukturer og kultur både fremmer og hemmer digital transformasjon, forklarer Woll.

Studien skal også se nærmere på hvordan beslutninger tas i industrien, og på hvilket nivå de bør tas for å sikre at transformasjonen er vellykket.

– I Kongsberg Defence and Aerospace er vi opptatt av digitalisering av flere grunner, sier Ola Jacob Iversen. Det handler om å effektivisere verdikjeden slik at vi skaper mest mulig verdi for våre kunder. Dette betyr også at våre ansatte skal oppleve mest mulig sømløs bruk av digitale verktøy og systemer slik at de får en effektiv og ikke minst motiverende hverdag, forklarer han.

– Det er viktig å ha en klar forståelse av hvor beslutninger blir tatt og hvem som er ansvarlige for å ta dem. Å involvere de riktige menneskene på riktig tidspunkt er helt avgjørende for å sikre en smidig digital transformasjon, legger Woll til.

 

Digital modenhet

En vellykket digital transformasjon krever en helhetlig tilnærming som inkluderer produksjon, utvikling, leverandører og kunder.

– Å forstå hvordan disse elementene er sammenkoblet, kan hjelpe industribedrifter med å identifisere områder der de kan øke sin digitale modenhet, forklarer Woll.

Digitale plattformer for samarbeid, kommunikasjon og bruk av skytjenester er helt avgjørende for å kunne samhandle, sier Iversen. Et eksempel er å ta i bruk utviklingsverktøy for å effektivt støtte produktutviklingen. Dette kalles «digital engineering» hos en av våre største kunder i USA. I BatNet er Industri 4.0 dekkende for også dette, sier han.

Kongsberg Defence & Aerospace ser på hvilke muligheter som åpnes opp ved å ta i bruk analyseverktøy og AI teknologi for å kunne ta bedre forretningsmessige beslutninger.

Ved å analysere dataene i alle våre verdikjeder, vil vi få dypere forståelse av vår virksomhet. Dette gjør oss i stand til å ta bedre strategiske beslutninger, sier Iversen.

Funn fra studien og veikart planlegges å være klar i utgangen av 2023.

Vi ønsker at studien og veikart kan støtte og hjelpe avansert teknologiindustri med å utvikle en strategi for å øke sin digitale modenhet og gjennomføre en vellykket digital transformasjon, avslutter Woll.  

Hvordan lykkes som gründer?

Det er i dag mangel på rammeverk som kan hjelpe oppstartsbedrifter med å evaluere sine forretningsideer i markedssammenheng. Det er mye data som er tilgjengelig, men hvordan kan vi stole […]

Etablerer digitalt samarbeid med Sporveien

Sporveien v/ T-Bane verkstedet blir en del av HSEIF konsortiet og går inn som partner i prosjektet. Målet er å tilegne kompetanse som kan bistå selskapet med videre utvikling innenfor […]

Satser millioner på batteriselskap

Kongsberg Innovasjons «deep-tech»-fond går inn med 5 millioner kroner i Nordic Batteries. Selskapet leverer skreddersydde batteriløsninger utviklet for fremtidens grønne skifte i norsk industri. Samtidig går samarbeidspartneren Kongsberg Electronics og […]

Systems Engineering-forskere hedret med pris

Doktorgradsstudent Haytham Ali, professor Gerrit Muller og postdok Fahim Salim vant Best Paper Award for sin artikkel innen Systems Engineering på konferanse i Nice i sommer. Haytham Ali var hovedforfatter på […]