Oppføringer av Tina Edvardsen

Ny digital sikkerhetsløsning kan redde liv innenfor maritim industri

– Ny digital sikkerhetsløsning kan redde liv Kongsberg Innovasjon investerer i nyetablert teknologibedrift – Dimeq AS. Dimeq utvikler og leverer sikkerhetsløsning til maritim industri for å lokalisere personell om bord på skip og plattformer ved nødssituasjoner gjennom et digitalt armbånd. Dimeq er etablert av daglig leder Ronny Bakke og hans far Audun Bakke. Bedriften holder […]