Cybersikkerhetsuka – Industri 4.0

"Cybersikkerhetsuka - Industri 4.0" er et samarbeid mellom Norsk Industri, NTNU IIK og SINTEF Manufacturing. Hold av morgenkaffen hele uka! Gjennom en hel uke kan du og din bedrift få en daglig dose av kompetansepåfyll gjennom deltakelse på korte morgenkaffeseminarer. Vi byr på et spennende program med praktisk læring og presentasjoner om: - Internasjonale trender […]

Industri 4.0: Mulighetsrommet

Velkommen til et spennende webinar hvor vi belyser mulighetsrommet som ny teknologi og AI gir for industrien! Bakgrunnen for webinaret er et nytt samarbeidsprosjekt mellom Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets, Digital Norway og Kongsberg klyngen, hvor målet er å bidra til brobygging mellom industri og teknologileverandører som igjen vil resultere i flere […]