Smart Produksjon Norge 2017

Automatiserte løsninger, ny teknologi og kvalifisert og kompetent arbeidskraft er våre viktigste fortrinn i smart produksjon, noe som kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må man evne å lære av hverandre på tvers av tradisjonelle industrigrener. Olje- og gassindustrien har vært en bærebjelke for norsk industri, […]

AR (Augmented Reality) for Industrien

AR (Augmented reality) for industrien . Jo Jørgen Stordal fra PointMedia kommer for å gi oss et innblikk i hvilke muligheter som ligger i AR for industrien. Behovet for AR i industrien spås å øke med 60% hvert år de neste 5 årene. AR gjennom briller og smartdevices vil være den digitale assistent gjennom arbeidsdagen, […]

SmartStart: for deg som vurderer å starte egen bedrift!

SmartStart er et 3 timers kurs med oppstartsinfo for deg som vil starte opp egen bedrift! Du lærer om: • Selskapsformer og registrering • Kundebehandling og markedsføring • Forretningsplan SmartStart arrangeres av Innovasjonsloftet i samarbeid med Etablererkontoret i Kongsbergregionen og Kongsberg Innovasjon.

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge på Innovasjonsloftet

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge vil være tilgjengelig på Innovasjonsloftet (Kirkegata 4). Ta kontakt med henne for å avtale møte på : Kathrine Kofstad Seniorrådgiver Innovasjon Norge Buskerud, Vestfold og Telemark M. +47 41 20 98 80 kathrine.kofstad@innovasjonnorge.no http://www.innovasjonnorge.no http://www.facebook.com/innovasjonnorgebuve Besøksadresse: Grønland 58, Papirbredden 3045 Drammen Postadresse: Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge på Innovasjonsloftet

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge vil være tilgjengelig på Innovasjonsloftet (Kirkegata 4). Ta kontakt med henne for å avtale møte på : Kathrine Kofstad Seniorrådgiver Innovasjon Norge Buskerud, Vestfold og Telemark M. +47 41 20 98 80 kathrine.kofstad@innovasjonnorge.no http://www.innovasjonnorge.no http://www.facebook.com/innovasjonnorgebuve Besøksadresse: Grønland 58, Papirbredden 3045 Drammen Postadresse: Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo

Det er mye penger å hente i SkatteFUNN!

Om Scaleup

Velkommen til miniseminar om SkatteFUNN 7 mars, klokken 09.00 til 11.00 hos Kongsberg Innovasjon. SkatteFUNN er en skattefradragsordning for kostnader knyttet til forskning og utvikling. Ordningen bidrar årlig til ca 2,7 mrd. i skattelette for norske bedrifter. Etter miniseminaret vil du være i stand til å gå i gang med å søke om SkatteFUNN-godkjenning for […]

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge på Innovasjonsloftet

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge vil være tilgjengelig på Innovasjonsloftet (Kirkegata 4). Ta kontakt med henne for å avtale møte på : Kathrine Kofstad Seniorrådgiver Innovasjon Norge Buskerud, Vestfold og Telemark M. +47 41 20 98 80 kathrine.kofstad@innovasjonnorge.no http://www.innovasjonnorge.no http://www.facebook.com/innovasjonnorgebuve Besøksadresse: Grønland 58, Papirbredden 3045 Drammen Postadresse: Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo

Åpen workshop autonome busser

Vi ønsker deres innspill og lokalkunnskap til arbeidet med utforming av rute og holdeplasser for autonom buss i Kongsberg. Vi inviterer derfor til åpen workshop på Kongsberg Menighetssenter. Det blir enkel servering. Vi håper du har lyst og mulighet til å delta! Informasjon om workshopen: Nasjonal testarena Kongsberg er et prosjektarbeid finansiert av nasjonale midler […]

Miniseminar Innovasjon Norges tjenester for økt konkurransekraft

Om Scaleup

Velkommen til miniseminar om Innovasjon Norges tjenester for økt konkurransekraft 22 mars, kl 10.00 til 10.30 i Kongsberg Innovasjons lokaler. Innovasjon Norge (IN) skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Trenger du finansiering, kompetanse, rådgivning eller nettverk for å gjennomføre et innovasjonsprosjekt eller videreutvikling av din bedrift? […]

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge på Innovasjonsloftet

Kathrine Kofstad fra Innovasjon Norge vil være tilgjengelig på Innovasjonsloftet (Kirkegata 4). Ta kontakt med henne for å avtale møte på : Kathrine Kofstad Seniorrådgiver Innovasjon Norge Buskerud, Vestfold og Telemark M. +47 41 20 98 80 kathrine.kofstad@innovasjonnorge.no http://www.innovasjonnorge.no http://www.facebook.com/innovasjonnorgebuve Besøksadresse: Grønland 58, Papirbredden 3045 Drammen Postadresse: Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo

Kan min bedrift få EU-finansiering?

Om Scaleup

Kongsberg Innovasjon og Innovasjon Norge inviterer til miniseminar om Horisont2020 for SMBer onsdag 18. april klokka 09.00 til 11.00 hos Kongsberg Innovasjon. Horisont2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og inneholder flere ulike støtteordninger for innovative norske SMBer. Seminaret gir svar på: • Hva kan norske SMBer få støtte til fra EU? • Hvem kan […]

IoT og Deep Learning Workshop med IBM

Kognitive IoT løsninger med 'anomaly detection' ved bruk av deep learning! IBM kommer til Kongsberg 18 April for en workshop hvor det blir innføring i Watson IoT og Watson Studio herunder: - Samle inn data fra sensorer - Lagre og visualiser sensora data - Bruke IoT data i trening av en LTSM DeepLearning model - […]