Hvordan kan virkemiddelapparatet bistå din bedrift?

Universitetet i Sørøst-Norge – campus Kongsberg - KRONA Hasbergs vei 36, Kongsberg

Hvordan realisere muligheter gjennom virkemiddelapparatet?I samarbeid med virkemiddelapparatet, inviterer Kongsberg Klyngen til et seminar hvor flere foredragsholdere forteller om hvilke mulighetene som foreligger og hvordan de kan bistå deg og […]