Hele dagen

Clean Energy Accelerator

Møllergata 8, 0179 Oslo Møllergata 8, Oslo

In the DeepTech Alliance Clean Energy Accelerator, we match clean energy startups with corporate partners across Europe. Clean Energy Accelerator is a eight-week program with: Handheld matchmaking with corporate partners […]

Industri 4.0: Mulighetsrommet

Velkommen til et spennende webinar hvor vi belyser mulighetsrommet som ny teknologi og AI gir for industrien! Bakgrunnen for webinaret er et nytt samarbeidsprosjekt mellom Cluster for Applied AI, NCE […]